week 35 houtoogst 1

In de bosgebieden in het natuurgebied Engelenstede van de gemeente Sint-Michielsgestel gaan we dit najaar een dunning uitvoeren; een aantal bomen worden gekapt en uit het bos gehaald. Deze dunning is onderdeel van het reguliere beheer van de gemeente Sint-Michielsgestel. De werkzaamheden worden door Bosgroep Zuid Nederland, die de bossen namens de gemeente beheert, voorbereid. Een aannemer voert de dunning uit.

Gemeente Sint-Michielsgestel stimuleert gevarieerde bosontwikkeling

De gemeente streeft naar een gevarieerder bos met meer afwisseling en natuurwaarde. Daarvoor passen we in onze bossen geïntegreerd bosbeheer toe. Met deze aanpak streven we naar een combinatie van natuur, recreatie en houtproductie. Naast integratie van functies maken we zo zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke processen in het bos. Door middel van het uitdunnen van bomen geven we sturing aan de bosontwikkeling. Uitdunnen betekent dat we bomen weghalen om de overige bomen in het bos meer groeiruimte te geven. Hierdoor groeien de overgebleven bomen uit tot mooie, dikke en gezonde bomen. De weg te halen bomen zijn reeds gemarkeerd met oranje stippen of strepen.

In de meer monotone delen van de bossen gaan we ook een aantal open plekken maken. Op deze plaatsen kunnen vervolgens kruiden en struiken groeien waardoor we de variatie en natuurwaarde in het bos vergroten. Ook hebben bomen hier de kans zich te verjongen. Op den duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek weer dichtgroeit.

De werkzaamheden

De werkzaamheden voert de aannemer uit met een harvester. Het vrijkomende hout wordt verkocht en de opbrengsten worden weer gebruikt voor het gemeentelijke bos- en natuurbeheer. We starten met de houtoogst in september. Tijdens de werkzaamheden werken we volgens de gedragscode bosbeheer; voorafgaand aan de dunning inventariseren we het bosgebied op de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en deze ontzien we daarna bij de werkzaamheden.

Informatie

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen we ter plekke informatie ophangen om u als bezoeker te informeren. Tijdens de werkzaamheden proberen we uiteraard de overlast tot een minimum te beperken. Desondanks is het onvermijdelijk dat bezoekers aan het bosgebied overlast ondervinden. Mogelijk zijn paden tijdens de werkzaamheden moeilijker begaanbaar en kunnen paden tijdelijk afgesloten worden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Na afloop van de werkzaamheden worden alle paden weer vrij gegeven en worden de paden hersteld.

Uit de Nieuwsbrief Gemeente Sint-Michielsgestel, 29 augustus 2017

grove dennen en heide sLigging:het recreatiegebied Engelenstede ligt tien kilometer ten oosten van ‘s-Hertogenbosch, tussen Rosmalen, Berlicum en Vinkel.
Omvang: ongeveer 80 ha.
Toegankelijkheid: op de paden. Honden aan de lijn.
Eigenaar: deels stadsgewest 's-Hertogenbosch.
Beheer: stadsgewest 's-Hertogenbosch.

Geschiedenis

De Engelenstede dankt haar naam aan de Boerenhoeve, die in 1760 in het noordelijke gedeelte stond. De eigenaar, de heer van Engelen, had aan de zijkant van zijn boerderij een engel ingemetseld.
Omstreeks 1911 is de familie Hunink een belangrijk eigenaar in het gebied geworden.
Engelenstede is een restant van een heidegebied met vennen, dat in natte perioden plaatselijk erg drassig is. Om het overtollig water af te voeren, werd de Wetering gegraven. andschappelijk gezien valt het gebied onder de jonge ontginningen, omdat de omgeving pas rond de eeuwwisseling werd ontgonnen. De Wetering mondt in ‘s-Hertogenbosch uit in het riviertje de Aa. Het bos is aangeplant voor de mijnbouw: stuthout voor de kolenmijnen in Limburg.
natte gedeelte sTijdens de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van het bos omgehakt. Eerst door de Duitsers en later ook door de Engelsen, die in het gebied waren gelegerd. Na de oorlog is een groot deel herplant, ook weer met naaldhout. Het Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch heeft erin 1980 bos- en landbouwgronden aangekocht voor de regionale open luchtrecreatie. Voor de recreatieve inrichting zijn landbouwgronden bebost, open plekken gemaakt in het bestaande bos, wandel- en ruiterpaden aangelegd en is de waterplas in het zuiden gegraven.


DSC 17713 Infobord Engelestede

 

Wandeling

Kijk voor een wandelroute door Engelenstede op onze wandelpagina.vol met ommetjes .

 

 

 

 

 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.