Stapstenen van de Groote Wetering in 2015

De stapstenen van de Groote Wetering zijn ook in 2015 regelmatig bezocht. Bij de dagvlinders is  één nieuwe soort genoteerd: het Landkaartje. Bijzonder is dit niet, hij komt in de omgeving meer voor en het habitat is geschikt. Verder is er niets bijzonders te melden.

De lijst libellen laat ook één nieuwe soort zien: de Tengere pantserjuffer. Het is de minst algemene van de pantserjuffers. Ze zijn vaak te vinden in wat hogere vegetatie van pitrus en pijpenstrootje. Of er hier een blijvende populatie zal komen, moeten we afwachten. Overigens is er ook over de libellen weinig bijzonders te melden.

De loodsen aan de Maliskampseweg zijn inmiddels afgebroken, er moeten hier drie woonhuizen komen. Als alle bouwactiviteiten voorbij zijn, wil ik het nachtvlinder-inventariseren hier weer oppakken. Afgelopen jaar zijn alleen dag-actieve soorten waargenomen. Leuke soorten daarvan zijn bijvoorbeeld diverse langsprietmotten: in het voorjaar dansen ze rond hun waardplanten. De Wilgenlangsprietmot (afb. 1) heb ik gezien bij de wilgenkatjes. De Smaragdlangsprietmotten vliegen in grote zwermen langs bosranden bij beuken en eiken. Ook de algemene Geelbandlangsprietmot heb ik waargenomen bij de stapstenen, evenals de wat minder bekende Gevlekte langsprietmot. Het aantal waargenomen soorten macro- en micronachtvlinders voor dit gebied staat nu op 232.

De lijst met alle waargenomen soorten libellen, dag- en nachtvlinders staat apart op de site onder onze natuurgebieden – Groote Wetering. Afbeeldingen en informatie over alle soorten is te vinden op www.vlindernet.nl, www.libellennet.nl  en www.microlepidoptera.nl.

De lieveheersbeestjes die ik in het gebied tegenkwam zijn ook genoteerd, het waren tien verschillende soorten. Er zijn er meer te verwachten.

Roomvleklieveheersbeestje Calvia quatordecimguttata
Vijfstippelig lieveheersbeestje Coccinella quinquepunctata
Zevenstippelig lieveheersbeestje Coccinella septempunctata
Elfstippelig lieveheersbeestje Coccinella undecimpunctata
Viervleklieveheersbeestje Exochomus quadripustulatus
Aziatisch (veelkleurig) lieveheersbeestje Harmonia axyridis
Dertienstippelig lieveheersbeestje Hippodamia tredecimpunctata
Schaakbordlieveheersbeestje Propylea quatordecimpunctata
Citroenlieveheersbeestje Psyllobora vigintiduopunctata
Zestienstippelig lieveheersbeestje Tytthaspis sedecimpunctata

Een leuke soort van deze lieveheersbeestjes is het dertienstippelig lieveheersbeestje. Tot voor kort was deze soort vrij algemeen in laagveengebieden in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Biesbosch, in de rest van Nederland was hij zeldzaam tot schaars. Hij lijkt zich nu flink verspreid te hebben, ik kwam hem niet alleen hier bij de stapstenen tegen, ook in het Kanaalpark en op verschillende andere plaatsen in de omgeving.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.