Bestuurssamenstelling en -taken 2023-04-20

Het bestuur van IVN Natuureducatie afd. 's-Hertogenbosch bestaat sinds de laatste algemene ledenvergadering (2023-04-20) uit de volgende leden:

  • Harry van Haren Voorzitter
  • John van de Werken Secretaris
  • Bob de Groot Penningmeester
  • Nanny Neggers Ledenadministratie
  • Jan de Koning Algemeen bestuurslid

Er is nog een vacature Algemeen bestuurslid met aandachtsgebieden jongeren en IVN-brede activiteiten,
Voedselbossen, tiny forests en landschapsbeheer.

Meer detail over wie welke taken heeft, vind je in deze bijlage

Vacatures vind je op onze Vacatures pagina

En hier een overzicht van de contactpersonen in het bestuur voor de werkgroepen.

 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.