Eigen huisvesting IVN 's-Hertogenbosch

Twee ooivevaars op nest 29 3 10 sHet bestuur wil graag een permanent onderkomen voor het IVN om de interne samenhang te versterken. In een gesprek met de gemeente heeft het IVN voorgesteld om huisvesting te realiseren als onderdeel van een Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, maar dat is niet gehonoreerd. De gemeente wil onderzoeken of IVN huisvesting in bestaande gemeentelijke gebouwen mogelijk is. In een discussie in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 april 2021 kwamen de volgende punten naar voren:
 Inwoners 's-Hertogenbosch vormen onze doelgroep; eigen huisvesting verbetert onze bereikbaarheid en zichtbaarheid voor hen.

Type activiteiten:
 -  Activiteiten voor organisatie van de vereniging (bestuur, ALV, ledenbijeenkomsten, etc.)
 - Publieksactiviteiten binnen (lezingen, cursussen, etc.)
 - Ledenactiviteiten binnen (voorbereiden buitenactiviteiten, trainingen, etc.)
 - Sociale activiteiten leden (Nieuwjaar, recepties, etc.)
 - Opslag.
 Onderzoek vooral ook de balans tussen de voordelen van eigen huisvesting en de benodigde inzet van vrijwilligers (opbrengsten/kosten).
 Ervaringen IVN-organisaties elders opvragen

Het bestuur wil vooral het waarom nog beter doordenken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over alle binnenactiviteiten op één plek kunnen doen, een duidelijk IVN-gezicht naar de stad willen zijn en samenwerking met groene organisaties bevorderen. Belangrijk daarbij is steeds goed te luisteren naar signalen uit de ALV. Het bestuur heeft besloten om
 Door te gaan met een oriëntatie op de eigen huisvesting (Jan de Koning en Harry van Haren).
 Criteria ter afweging potentiële locaties op te stellen.
 De stand van zaken te bespreken in een bestuurlijk overleg met wethouder Van der Geld (juni 2021).
 Leden te informeren over de voortgang.

Namens het bestuur, Harry van Haren

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.