Meerjarenplan IVN/VNW ’s-Hertogenbosch e.o.

's-Hertogenbosch, 2017-03-05

Voor het IVN/VNW ’s-Hertogenbosch en omstreken, hierna "de vereniging" genoemd, heeft het bestuur nagedacht over de toekomst en de richting waarin het zich wil bewegen.
Speerpunten voor de komende jaren:
1. Laten kennismaken van zoveel mogelijk mensen met de (nabije) natuur
2. Verbinden met andere organisaties en instellingen
3. Versterken van de interne samenhang
4. Nadruk op natuureducatie, -beleving en -bescherming (en dus minder op duurzaamheid)

Laten kennismaken van zoveel mogelijk mensen met de (nabije) natuur

Wij hebben als doel gesteld om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de natuur. Het doel hoeft niet te zijn om ze over te halen om lid te worden, maar meer om de basis van de "natuur-belevingspiramide" te vergroten. De vereniging heeft naar de buitenwereld toe een aantal activiteiten waaronder de maandelijkse excursies, regelmatig terugkerende natuurcursussen, landschapsbeheer en lezingen. Voor deze activiteiten is over het algemeen goede belangstelling. Wel zie je bij een aantal activiteiten vaak dezelfde gezichten, al of niet lid. Wij willen graag dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met de natuur, ook de mensen die we nu niet bereiken. Om dit te verwezenlijken moeten we wellicht af en toe van gebaande paden afwijken en ingaan op ideeën die buiten ons vaste activiteiten vallen. Dit kunnen structurele activiteiten zijn maar het mag ook ad hoc. Verder kan worden gedacht aan:

- Het aansluiten bij actuele onderwerpen of gebeurtenissen.
- Het geven van kortere cursussen om het gat tussen excursie en natuurcursus op te vullen.

Verbinden met andere organisaties en instellingen
Een tweede doel is om ons meer te verbinden met andere organisaties en instellingen. Deze doelstelling heeft ook te maken met de eerste. Door krachten te bundelen is het mogelijk om een ander publiek te bereiken, om gebruik te maken van elkaars expertise en om wellicht mee te liften op bekendheid van andere organisaties. Deze samenwerking kan structureel of ad hoc zijn.

Versterken van de interne samenhang
Onze vereniging is opgedeeld in werkgroepen. Iedere werkgroep heeft zijn eigen programma en er vindt weinig kruisbestuiving plaats. Dit kan alleen door lid te worden van meerdere werkgroepen. Hierdoor kan samenhang en verenigingsgevoel worden gemist. Wij willen graag een grotere samenhang binnen de vereniging bereiken.
Nieuwe leden en nieuwe gidsen moeten worden opgevangen binnen de vereniging. De IVN-klets is al een goed initiatief hiervoor.

Nadruk op natuureducatie, -beleving en -bescherming (en dus minder op duurzaamheid)
De afkorting IVN staat voor Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Onze activiteiten en expertise liggen met name op het gebied van natuureducatie, natuurbeleving en natuurbeheer en minder op duurzaamheid. Deze focus willen we vooralsnog zo houden. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor duurzaamheid, maar vooralsnog zal er geen werkgroep duurzaamheid worden opgericht.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.