Jubileum 2018/2019, IVN / VNW 's-Hertogenbosch

Voorlopig schema jubileumactiviteiten

Bestuur en mede-coordinator Pauline van der Vaart

Adviescommissie jubileum (Peter van Helden, Jeanne Maas, Ivonne Smit).

Compacte versie 2018-03-03; zie ook uitgebreide versie voor beter uitgewerkte plannen en  meer ideeën.

Klik op deze link als u wil helpen bij de organisatie van het jubileum 

De Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch e.o. bestaat in 2018 45 jaar en IVN afdeling 's-Hertogen­bosch e.o. bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit jubileum te vieren, heeft het bestuur, samen met een adviescommissie, een jubileumplan gemaakt en dit document is een compacte versie van dit plan.

         Doelen

  1. Laten kennismaken van zoveel mogelijk mensen met de (nabije) natuur. Het jubileum biedt kansen om meer mensen te bereiken.
  2. Naamsbekendheid. Naamsbekendheid als middel om onze verenigingsdoelen te bereiken via nieuwe leden, nieuwe ontvangers van de E-Sangher, of nieuwe partnerorganisaties.
  3. Feestje met de leden. Onderlinge verbinding en plezier zijn een basisvoorwaarde voor continuïteit, kwaliteit en onze betekenis voor natuur en milieu in ons werkgebied.
  4. Partnerschap. IVN ’s-Hertogenbosch zoekt samenwerking met (groene) partnerorganisaties.

         Doelgroepen en partners

We denken aan het verbreden van de doelgroepen, zoals: inwoners met een migratie-achtergrond / ondernemers, etc. Wij willen partnerorganisaties betrekken bij ons jubileum én nieuwe samen­werkingen aangaan. In de uitgebreide versie staan meer voorbeelden van doelgroepen en partners         .

Thema en jaarplanning

Het thema voor het jubileum is: IVN geeft (om) de natuur, met het idee dat we cadeautjes geven aan de natuur en aan leden, publiek en partners. We willen de jubileumactiviteiten spreiden over de tijd: jubileum start na de zomer 2018 en loopt door tot de zomer van 2019.

         Financiën en organisatie

Voor 2018 is er €2000 gereserveerd op de begroting. We willen taken afsplitsen en delegeren aan een aantal deelcommissies, met mensen die willen organiseren/coördineren en anderen die meer uitvoerend bezig zijn. Zo nodig, externe capaciteit inkopen.

         Aansluiten bij bestaande activiteiten

We sluiten, waar mogelijk, aan bij bestaande activiteiten binnen de vereniging. Elke werkgroep kan dus gewoon haar activiteiten plannen, zoals gebruikelijk. Het bestuur vraagt elke werkgroep wel om één activiteit in die jubileumperiode bijzonder te maken, evt. samen met partnerorganisaties.         

Zilverenjubileumrandje

IVN/VNW biedt elke werkgroep bij een bijzondere activiteit een 'zilverenjubileumrandje' aan. Dit jubileumrandje is een verrassing voor de deelnemers (leden, publiek). Het duurt enkele minuten, of langer, als dit past in het programma van de werkgroep.         

                  A. Eenmalige extra activiteiten die we zeker willen doen

A. De eerste stap

De aftrap van ons jubileum wordt gekoppeld aan de dag van het Kanaalpark zondag 16 september 2018. Introductie van het thema: IVN geeft (om) de natuur.

We zoeken: deelcommissie die een programma maakt en gedeelte van de publiciteit regelt (Stads­boer­derij en gemeente maken ook publiciteit).

         A. Groen cadeau

Aanbieding van groen cadeau voor de stad, bijvoorbeeld een IVN-boom of -haag of iets anders (zwaluwtil, ooievaarsnest, …); bij scholen? Samen met gemeente (burgemeester).

We zoeken: deelcommissie die cadeau regelt en contact opneemt met de gemeente. Nadenken over samenwerking met werkgroep School en Natuur en natuurouders. 

         A. Jubileumrandje

Werkgroep- en publieksactiviteiten krijgen een jubileumrandje.

Deelcommissie jubileumrandje (Peter/ Jeanne/ Ivonne) regelt het jubileumrandje.

         A. Eindactiviteit voor publiek

Een eindactiviteit voor publiek kunnen we koppelen aan de Dag van het Landschap 22 april 2019 (Natuurgroep Gestel bestaat ook 25 jaar).  Deze activiteit moet nog uitgewerkt worden.

We zoeken: deelcommissie die programma maakt (samen met Brabants Landschap en Natuurgroep Gestel). We kunnen meeliften met de organisatie en de publiciteit van de Dag van het Landschap.

         A. Slotfeest

Slotfeest voor leden: wandelen – eten – feest.

We zoeken: deelcommissie die slotfeest organiseert.

         A. Publiciteit

We maken gebruik van de normale publiciteitsmiddelen (persberichten, website, verenigingsblad, nieuwsbrief, facebook, twitter), maar proberen extra aandacht te genereren.

We zoeken: hulp publiciteit.

         B. Eenmalige extra activiteiten die we ook willen doen, maar misschien niet allemaal

We denken hierbij aan een natuurfoto-expositie op prominente plaats in de stad / informatiestand bij bestaand evenement/ fotodag / fotowedstrijd / schildermiddag / natuurkwis / Natuur op school / artikelen natuurgebieden updaten op website / folder (dubbel A4) met natuur in de stad / IVN-jubileumfilm maken (youtube) /jubileumuitgave BRS en breder verspreiden / landschapsbeheer / lezing of natuurboekententoonstelling / IVN-zoekkaart(en) in Gefeliciflapstaartbox           / ….

We zoeken:inzet van leden om contacten te leggen en iets (kleins) te organiseren; mensen die hand- en spandiensten kunnen verrichten.

C. Eenmalige extra activiteiten, waarvan de organisatie afhangt van beschikbaarheid van IVN-leden die contacten hebben of willen leggen.

Zie lijst met ideeën in de uitgebreide versie. We hopen op IVN-leden die hun eigen netwerk aanspreken om iets leuks te organiseren.

Klik op deze link als u wil helpen bij de organisatie van het jubileum 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.