Nieuwjaarswens IVN 's-Hertogenbosch januari 2021

Aan: Bezoeker                     27 september 2022        

              e sangher kop 20180102
Deze nieuwsbrief bevat afbeeldingen » Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.
 

Beste leden,

thumb Weichselboom sAls duo voorzitters wensen we jullie het allerbeste voor 2021. We hopen dat we elkaar dit jaar weer vaker live mogen tegenkomen. Want wat hebben we dat gemist het afgelopen jaar. Wat blijft, is dat we weer vaak van de natuur en van al die prachtige IVN-activiteiten kunnen genieten.

Veel ging in 2020 geruisloos aan u en ons voorbij. Veel IVN-activiteiten werden uitgesteld of konden zelfs helemaal niet doorgaan. Desondanks kijken we als bestuur met een goed gevoel terug op wat er in 2020 allemaal wel gebeurde binnen IVN. Want dat is best veel!

Een gedenkwaardig moment was het afscheid van Ferd Sauter als onze voorzitter. En we kregen er maar liefst twee nieuwe voorzitters voor terug. Dat zegt voldoende over de kwaliteiten van Ferd. Minstens zo bijzonder was het terugtreden van Jan de Koning als onze secretaris. Gelukkig blijft Jan in het bestuur om ons zoals altijd met goede raad en vooral daad terzijde te staan. John van de Werken volgde hem op.

IVN ’s-Hertogenbosch is een aantrekkelijke vereniging. Het afgelopen jaar kwamen er maar liefst ruim 60 nieuwe leden bij. Alle mutaties opgeteld en afgetrokken hadden we eind 2020 431 leden en 32 aspirant-leden. Op naar de 500! Helaas was er door Covid-19 beperkingen alleen in februari een Klets voor nieuwe leden. Ook de komende maanden zal het nog lastig blijven om hen op een gepaste wijze te verwelkomen.

Een belangrijke mijlpaal in 2020 was de vaststelling van IVN in 2025 door de Algemene ledenvergadering. Deze visie vormt ons kompas voor de komende jaren.

harry van haren gemeente 20200615Onontbeerlijk voor ons functioneren is de subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Groot was de schrik toen die dreigde te verdwijnen bij de gemeentelijke bezuinigingen. Gelukkig wisten we het tij te keren en besloot de gemeenteraad dat we onze subsidie behouden.

Helaas raakte IVN Brabant het subsidie voor Het Bewaarde Land in Rosmalen wel kwijt. Zij hebben ons gevraagd of wij dat programma voor kinderen uit groep 5 en 6 willen overnemen. Onder anderen Eef Merkelbach en Elize Kronenberg onderzoeken dat nu. Belangrijk is dat we voldoende vrijwilligers vinden om het programma uit te voeren. Dus hierbij de oproep aan jullie, onze leden, om je via onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te melden als je dat leuk lijkt.

Begin 2020 hielden we een enquête onder onze leden. Twee belangrijke aandachtspunten zijn focus op jongeren en binding tussen leden onderling. Hier zijn we direct mee aan de slag gegaan. Door de beperkingen was het lastig activiteiten gericht op meer binding te organiseren. Ideeën zijn er gelukkig al wel. Zo plannen we in 2021 weer een Biodiversiteitsdag. Als bestuur gingen we letterlijk het gesprek aan met veel jongeren en jongerenorganisaties. Allereerst om van hen te horen hoe zij met klimaat en natuur zijn begaan. Om vervolgens te zien hoe we daar als IVN op in kunnen spelen. Dat is een van onze uitdagingen voor 2021.

knotten 2013 b300Landschapsbeheer is een van onze vele werkgroepen. Tegelijk is het een van de weinige waarvan de leden dit jaar in de meeste gevallen gewoon actief konden blijven. Uiteraard onder de bezielende leiding van Cor Haest. Cor becommentarieerde op verzoek van de gemeente ook het beheerplan voor een deel van het gemeentelijke buitengebied dat Bosgroep Zuid had opgesteld.

bijzon 20170312 FerdSauter b300Ook kwam er op initiatief van Ferd Sauter een nieuwe werkgroep: Cirrus. De leden houden elkaar op de hoogte van leuke, mooie en bijzondere verschijnselen in de natuur.

José van Oers werd in 2020 onze nieuwe gidsencoördinator. De gidsen mochten na een excursieloos voorjaar tijdens de zomer weer aan de slag. Op basis van proefexcursies besloten we als bestuur toch geen stadsexcursies te organiseren. Het was onmogelijk om interessante zaken te laten zien en horen op 1,5 meter afstand. En veel gidsen waren huiverig om met anderen in contact te komen.

Diverse activiteiten gingen geheel coronaproof gelukkig wel door. Om er een paar te noemen:

  • de publieksactiviteit vleermuizen spotten in de Casinotuin
  • de natuurschool waarbij leden samen op pad gaan en van elkaar leren over een natuuronderwerp
  • inventarisaties in de Gement en bij Empel door de plantenwerkgroep
  • monitoren van dagvlinders en inventariseren van nachtvlinders door de insectenwerkgroep
  • enkele UWES–wandelingen (U Wandelt Een Stukje)
  • en ook de leden van de fotowerkgroep gingen samen of individueel op pad. Het resultaat ziet u in de prachtige AV-presentatie die Ben Meurs maakte:

AV presentatie 2020aKlik op de foto voor de presentatie of kijk op onze IVN-website.

Op Landgoed Coudewater komt een nieuwe woonwijk in een fantastisch natuurgebied. Interessant voor IVN. De goede relatie met de ontwikkelaars ervan is vergroot dit jaar. Het resultaat is dat we als IVN van harte zijn uitgenodigd naar het landgoed te komen. En ook mogen we een permanente educatieve wandelroute op het landgoed samenstellen.

Leden van de zoogdierenwerkgroep werken samen met ecologen van de gemeenten Den Bosch en Sint-Michielsgestel aan voldoende verkeersvrije oversteken voor dassen onder de Berlicumseweg bij de Wamberg en Coudewater.

klein hoefblad b300Tijdens de Bossche Zomer organiseerden Ton Joore, Jaco Wijsman en René Giebels deze zomer in no time de Zomerschool voor basisschoolkinderen. Ton was ook actief voor de Duurzame Week die de gemeente organiseerde. Namens IVN becommentarieerde hij de documentaire Vaart, over natuur in de stad. En tijdens de Bossche Winter voegden we de Bomenexpo in het Van Zwietenpark en de Bloeiende Plantenjacht op vier routes toe aan het activiteitenpakket. Onder anderen José van Oers, Jacqueline Bentlage en René Giebels waren daarbij betrokken.

Ook in organisatorische en beleidsmatige zin gebeurde er van alles in 2021. We adviseerden de gemeente bij het opstellen van het beleidsplan Groen en klimaatbestendig. Dat plan bevat veel aandacht voor een grotere biodiversiteit in onze gemeente. De gemeenteraad gaat dat plan voorjaar 2021 vaststellen.

windmolensKritisch waren we toen de gemeente de polders tussen Oss en Den Bosch aanwees voor grootschalige windturbines en zonneparken. We onderschrijven natuurlijk dat we meer duurzame energie moeten gebruiken. Maar in dat gebied gaat het vooral ook ten koste van weidevogels en vleermuizen. Via een presentatie van Ferd Sauter informeerden we de gemeenteraad over onze bezwaren. En we gaven hen aan hoe het beter en met minder schade zou kunnen.

Een grote vereniging als de onze moet goed georganiseerd zijn. Als bestuur heeft dat permanent onze aandacht, zo ook in 2020. Er kwam een aanpak om ongelukken bij activiteiten te voorkomen en er zo nodig effectief mee om te gaan. We stelden een huishoudelijk reglement voor onze vereniging vast. En het bestuur maakte een onderlinge taakverdeling

We investeren permanent in relaties met aanverwante organisaties. Bijvoorbeeld met Staatsbosbeheer. Zij organiseren eveneens activiteiten met natuureducatie voor kinderen. Daarbij zijn ook IVN-ers als vrijwilliger actief. Wellicht kunnen we in de toekomst meer gaan samenwerken.

thumb biesbosch slakKortom, IVN Natuureducatie in ’s-Hertogenbosch is een zeer actieve afdeling met veel publieksactiviteiten en veel activiteiten door en voor onze leden. Op die manier doen we gezamenlijk ons best om steeds meer mensen van de natuur in onze mooie gemeente te laten genieten.

 

We wensen u een mooi, actief en vooral gezond 2021 toe!

Namens het bestuur van IVN ’s-Hertogenbosch, Tjitske van Kampen en Harry van Haren