Nieuwe toegang Gement

img 0015 b300Het bestuur stuurde onlangs een mail aan de gemeenteraad over de Ruimtelijke onderbouwing van Willemspoort-Zuid: "Dit plan bevat een nieuwe toegang tot de Gement.Als IVN maken we er ernstig bezwaar tegen. Door de bebouwingsdichtheid, het grote aantal bewoners en de bijbehorende aantallen huisdieren, vooral honden, zal dit een ernstige aantasting van de natuurwaarden van de Gement met zich meebrengen. De Gement zal dé uitlaatplek voor honden worden. Naast de enorme hoeveelheid uitwerpselen, betekent dit ook dat veel dieren hier grote hinder van zullen gaan ondervinden. Bovendien is de Gement vanuit Den Bosch prima ontsloten via de Maysteeg en het Drongelens Pad. Wij verzoeken u daarom de plannen dusdanig te wijzigen dat er geen rechtstreekse toegang van Willemspoort-Zuid naar de Gement komt. En te zorgen voor voldoende hondenuitlaatplekken in Willemspoort-Zuid."
 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.