's-Hertogenbosch heeft er een Tiny Forest bij: Tiny Forest Bossche Bos

Op 26 november plantten circa 220 leerlingen van het Sint-Janslyceum en van Kindcentrum Zuiderster in 's-Hertogenbosch een Tiny Forest aan in de buurt van hun scholen. Daarbij werden ze
geholpen door de gemeente, IVN en natuurouder Nel. Dit is het vierde Tiny Forest in de gemeente 's-Hertogenbosch. De rector van het Sint-Janslyceum opende de plantdag en onthulde de naam van het Tiny Forest, dat door leerlingen van beide scholen zelf is bedacht: Tiny Forest Bossche Bos.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in je buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval. Wageningen Environmental Research onderzoekt het effect van de Tiny Forests op biodiversiteit, hittestress, waterberging en CO2 opslag. In het buitenlokaal, dat onderdeel is van ieder Tiny Forest, krijgen de kinderen straks les.

Elke buurt zijn eigen minibos

Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. Een Tiny Forest in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur voor iedereen dichterbij.

Big prikkel

Afgelopen weken werd de grond al gereed gemaakt voor het Tiny Forest. Het leukste werk, het planten van de bomen, mochten de leerlingen zelf doen. In kleine groepjes zetten ze dertig verschillende soorten in de aarde: in totaal zo'n 860 boompjes en struiken. Tijdens de aanleg spatte hun enthousiasme en betrokkenheid er vanaf.

"Mijn boom heeft prikkels, dus ik noem hem Big Prikkel", aldus een van de kinderen.

Voor sommige kinderen is het de eerste keer planten: "Een gat graven is anders dan op het strand!"

tiny forest St janslyceum

 Een Tiny Forest is een inheems minibos. Landelijk zijn er al meer dan 150 aangeplant. Onderzoekers van Wageningen University & Research ontdekten al bijna zeshonderd diersoorten in deze minibossen. Bovendien dragen Tiny Forests bij aan meer biodiversiteit, aan verkoeling op warme dagen, waterberging en een gezonde bodem. Ook zijn deze bosjes fijne plekken waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast wordt er bij het bos een buitenlokaal aangelegd waar de leerlingen les kunnen krijgen over het bos, maar ook andere onderwerpen.
Het Tiny Forest in 's-Hertogenbosch is mogelijk dankzij financiële steun van de gemeente 's-Hertogenbosch en de Nationale Postcode Loterij.

Foto’s Cor Kluijtmans

Verslag Jaco Wijsman

 
 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.