Deelname aan onze activiteiten is op eigen risico

na inloggen ziet u alle activiteiten, ook die alleen voor leden bestemd zijn

Login voor leden

Activiteitenkalender

Agenda

Download als een iCal bestand
Lezing: Wintergasten in Nederland
Woensdag, 7. December 2022, 20:00 - 22:00

Kleine zwaan verkl 1301 02 SmallIVN Natuureducatie afd. ’s-Hertogenbosch organiseert op woensdag 7 december 2022 om 20.00 uur een lezing over “Wintergasten in Nederland”.De lezing wordt gegeven door Frans van Bussel. Frans is zijn hele leven al bezig met natuur en natuureducatie en ging vaak grasduinen in de natuur. Hij is opgeleid als IVN natuurgids en was jarenlang werkzaam bij het Natuurmuseum Groningen. Daarna was hij directeur bij het Regionaal Centrum voor Natuur- en Milieucommunicatie Zeist. Tevens was hij docent natuuronderwijs op de Pabo en geeft nog steeds vogel- en andere natuurcursussen en lezingen. Daarnaast was hij voorzitter van de KNNV Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn. De wintermaanden is de periode dat wij onze tuinen volhangen met vetbollen, houders voor zaadmengsels en snoeren met pinda’s. Op die rijke maaltijd komen veel vogels af die we in de zomermaanden niet in de tuin zien. Kuifmezen, staartmezen, goudvinken en putters vinden zomers hun kostje in het buitengebied maar trekken in de winter graag naar het dorp of de stad. Er zijn ook vogels die je hier zomers niet ziet, maar die in de winter vanuit het hoge noorden of vanuit het oosten naar ons land trekken. In de tuinen kunnen we dan sijsjes, kepen, kramsvogels, koperwieken of zelfs pestvogels zien. Nog massaler is de trek van ganzen, zwanen en eenden naar ons land. In de polders en weilanden en vooral langs onze grote rivieren en het IJsselmeer en de Waddenkust verzamelen zich in de winter, honderdduizenden ganzen, zwanen, eenden en steltlopers. Prachtig gekleurde eenden als smienten, slobeenden en tafeleenden scharrelen er in het relatief ondiepe water hun kostje op. Ze zwemmen te midden van grote groepen ganzen zoals de grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen. Ook zien we in sommige delen van ons land bijzondere zwanen met gele snavels: wilde en kleine zwanen. Kortom ook in barre koude winters zijn er volop vogels in ons land 


Iedereen is welkom. De toegang is gratis voor leden van de IVN/Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch e.o. Voor overige bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage van € 2,50 gevraagd.

Locatie Grote zaal BBS Nieuw-Zuid, Jac. Van Looystraat  5  5216 SB ’s-Hertogenbosch

Deelname aan onze activiteiten is op eigen risico

na inloggen ziet u alle activiteiten, ook die alleen voor leden bestemd zijn

Login voor leden

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.