eekhoornnest houtwal einde heinis 20180216Vrijdag 16 februari zijn vier mensen van de zoogdierenwerkgroep (Lex, Hanneke, John, Ferd) op zoek gegaan naar eekhoorns op de Heinis. En met succes: drie eekhoornnesten gevonden en twee keer twee eekhoorns gezien.

 

 

Eekhoornnest in laatste (dichtst bij Reitscheweg) houtwal tussen Heinisdijk en Bruistensingel

Foto: Ferd Sauter

 

Zaterdag 10-2 de zaterdag voor Carnaval, is de natuurschool wezen vogelen in het kanaalpark. Voorzitter Ferd had de leiding en 11 deelnemers togen met hem mee. Ondanks het matige zicht was het aardig weer om buiten te zijn. En dat gold zowel voor de vogels als de kijkers.  We telden 34 vogels, waarbij we onmiddellijk moeten melden dat niet iedereen die 34 soorten gezien heeft. De IJsvogel en Watersnip zijn maar door een enkeling gezien. De twee Patrijzen zijn door bijna de helft van de deelnemers gezien. Weer een les; voor bijzondere soorten moet je constant alert zijn.

Erg leuk was de flog die we in het begin zagen met Sijsjes en Puttertjes. Als er nog ooit een Oeteldonkvogeltje wordt gekozen dat komt de Putter daar voor in aanmerking. De kleur en vrolijkheid heeft hij duidelijk mee. Wel zagen we binnen de flog (wie weet een Nederlands woord) een duidelijke Sijsje helft en een Putter helft. Uiteraard spotten we de nodige Watervogels en hebben nog even gestudeerd op het verschil tussen de dames van Wilde eend en Krakeend. Ook hebben we ons nog even beziggehouden met het begrip onomatopee. Een nieuwe kijk die Ferd ons mee gaf was dat in andere taal vogels ook hun eigen naam roepen. De Putter roept nl in Duitsland; Stieglitz. En zo heet hij in het Duits ook. Dus voor de Putter kunnen we naast Distelvink nu ook de naam Stieglitz gebruiken. Het was weer een leerzame ochtend.

parapluutjesmosOp 17 januari was de eerste excursie van de Mossen workshop naar de Nulandse Heide. Er werden 20 soorten bekeken. Het op naam brengen viel mede door het slechte weer niet mee. Maar met 19 soorten op naam en een niet nader te determineren Ulota soort een goed begin van het mossen avontuur. Enkele leuke soortje Rode Heidelucifer, Open en gebogen Rendiermos en Kraaklof. Naast de mossen was een alg soort die de bodem glad en glibberig maakte, de moeite van het vermelden waard.

 

 

vogelexcursie kraaijenbergseplassen 20180106Op zaterdag 6 januari was de eerste wandeling van het nieuwe jaar vanuit de vogelprojectgroep. Deze keer hadden we een excursie naar de Kraaijenbergse Plassen: deze plassen vormen een uitgestrekt gebied van ruim 475 hectare aan water en 200 hectare aan natuur in het Land van Cuijk, wat ligt in het noordoostelijke deel van de provincie Noord-Brabant. Ervaren vogelspotters weten inmiddels de weg naar dit gebied te vinden. Langs de weg van Gassel naar Geest ligt een vogelkijkhut die kijkt op de zogeheten plas 5: in deze hut begonnen wij gelijk met vogels observeren, maar ook gingen we een gedeelte om de plas heen wandelen. Als resultaat hebben we o.a. waargenomen: nijlgans, wintertaling, kol- en grauwe gans, kuifeend, tafeleend, brilduiker, fuut, grote zilverreiger en een paartje grote zaagbek.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.