Komende natuur- en belevingsactiviteiten van IVN 's-Hertogenbosch.

Wintergasten in het Kanaalpark

zondag 25 februari 2024, 10.00 - 12.00

2018 10 koperwiek Oscar Jolanda BalmWandeling in het Kanaalpark op zoek naar wintergasten en andere natuur. Is het koud en komen de vogels uit het noorden hiernaartoe of blijft het warm en blijven ze in Scandinavië?  

Tip: Kom lekker op de fiets

Foto koperwiek: Oscar,Jolanda Balm


Hof Eyghentijds te Rosmalen, Lunerkampweg 5, 5245 NB Rosmalen
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lezing: Hoogwaterbescherming en Biodiversiteit

woensdag 6 maart 2024, 20.00 - 22.00

lezing hoogwaterbescherming 20230306 ChristinaElich

IVN Natuureducatie ’s-Hertogenbosch organiseert op woensdag 6 maart 2024 om 20.00 uur een lezing over “Hoogwaterbescherming én Biodiversiteit”.
Christina Elich organiseert de lezing. Zij is omgevingsmanager bij Waterschap De Dommel en houdt zich bezig met het herstel van waterkeringen en hoogwaterbescherming. Bij vernieuwd beleid voor dijkversterkingsactiviteiten laat het Waterschap zich onder andere adviseren door ecologen. Met een vegetatie die bestaat uit zoveel mogelijk soorten grassen en kruiden worden keringen en dijken sterker en wordt de biodiversiteit sterk verhoogd. Ecoloog Cyril Liebrand van EURECO is een van die adviseurs en deskundige op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud van bloemrijke dijken in Nederland. Cyril sluit aan bij de lezing en zal toelichting geven op wat soortenrijke bloemrijke dijken zijn en hoe je ze kunt ontwikkelen.


‘Flower Power Dike ‘ In 2015 presenteerde de (ex) Deltacommissaris Peter Glas, voorheen watergraaf van Waterschap De Dommel zijn concept “Flower Power Dike” de bloemrijke sterke dijk. Daarna zijn er in Nederland steeds meer initiatieven ontstaan om op dijken naast de waterstaatkundige functie ook biodiversiteit een plek te geven. Er wordt gewerkt aan een voorstel om nationaal beleid hierop aan te passen.

Vergroten biodiversiteit. Anders dan bij de primaire waterkeringen (dijken) langs grote rivieren, hebben keringen langs de Dommel een ‘natte voet’. De combinatie van deze oeverzone met het droge dijktalud biedt de mogelijkheid om een hoge biodiversiteit te ontwikkelen. Zeker wanneer de delen van de dijk op verschillende tijdstippen worden gemaaid en er dus altijd ‘staand gewas’ is. Op dijktaluds bij Halder komen we bijvoorbeeld al plantensoorten tegen zoals geel walstro, biggenkruid, klein streepzaad, knoopkruid, schapenzuring, akkerhoornbloem, vlasbekje, rolklaver, bitterzoet, knolboterbloem, ringelwikke, lange ereprijs en diverse orchideeën (zie foto rechtsboven). De dijken zijn al mooi maar kunnen mooier en biodiverser.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de IVN/Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch e.o. Voor overige bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage van € 2,50 gevraagd.


Grote zaal BBS Nieuw-Zuid, Jac. Van Looystraat  5  5216 SB ’s-Hertogenbosch
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

NL Doet en IVN Landschapsbeheer

zaterdag 16 maart 2024, 10.00 - 13.30

Heide vrijmaken, d.w.z. verwijderen jonge berken, grove den en amerikaanse vogelkers.

We sluiten af met een lunch bestaande uit warme soep en broodjes.
Aanmelden via de website van NL Doet
Kleine Erven 7-12, Rosmalen (verzamelpunt)
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoogwaterberging rond 's-Hertogenbosch, Engeler Meer

zaterdag 16 maart 2024, 14.00 - 16.00

hoogwaterberging 2011bWandeling met aandacht voor hoogwaterberging rond 's-Hertogenbosch (HoWaBo) in het gebied rond het Engeler Meer.


Engelermeer, parkeerplaats Engeler Visserspad (dwarsstraat van De Haverlij)
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lezing over de Moerputten

woensdag 27 maart 2024, 20.00 - 22.00

moerputten brug HenkVennix 2023De Moerputten is 118 hectare groot en behoort tot de Natura 2000-gebieden en is in beheer bij Staatsbosbeheer. Het is een van de weinig overgebleven laagveenmoerassen ten zuiden van de grote rivieren.
Het gebied bestaat uit verschillende terreintypen: hooilanden, rietvelden, moerassen, open water en wilgenstruwelen.
Het heeft een rijke maar kwetsbare flora en fauna. Je vindt er reeën, vossen en vogels als waterral en blauwborst. In het gebied liggen enkele van de weinige oorspronkelijke blauwgraslanden in Nederland. Door het gebied loopt een oude spoorbrug, de Moerputtenbrug, tegenwoordig een rijksmonument.

Lezing door Henk Vennix
Henk is sinds 1995 lid van IVN den Bosch en van de natuurfotoclub Natuur in Beeld in Middelrode. Hij is vooral actief in de Vogel- en Insectenwerkgroep en werkgroep Natuurfotografie.


Grote Zaal, Brede Bossche School
.

Vroege vogels in Haanwijk

maandag 1 april 2024, 06.15 - 08.15

tjiftjaf Titia van Heusden2Vroege vogelexcursie in Haanwijk op Tweede Paasdag. Hoor het vogelkoor losbarsten in de vroege ochtend. Let op: dit weekend is de zomertijd ingegaan.

Tip: Kom lekker op de fiets

Foto: tjiftjaf - Titia van Heusden


Buitenlokaal Brabants Landschap, Haanwijk 4a, 5271 VG Sint Michielsgestel
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tweede Paasdag in landgoed Haanwijk

maandag 1 april 2024, 12.00 - 15.00

Haanwijk AHN2 dynamisch 2019 aangepastWandelingen en natuuuractiviteiten in Haanwijk.

Het Buitenlokaal is open vanaf 12.00-15.00 uur, de eerste wandeling start om 13.00 uur.  

Tip: Kom lekker op de fiets

Foto: Oud Herlaar


Buitenlokaal Brabants Landschap, Haanwijk 4a, 5271 VG Sint Michielsgestel
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

A collection of laddersIVN Landschapsbeheer gebruikt korte ladders bij het knotten van wilgen. Onze werkgroep Landschapsbeheer is op zoek naar ladders. Mogelijk heeft één van de leden een ladder over, of wil hem kwijt. Het mag ook een uitschuifladder zijn, dan maken wij er twee bruikbare delen van. Hout of aluminium maakt niet uit.

Gezocht:
Ladder (eendelig of uitschuif) kunststof, hout of aluminium
Deze zal worden ingezet door de afdeling landschapsbeheer IVN Den Bosch. Prijs tegen elk aannemelijk bod.

Gezocht:
Kunststof kruiwagen (ca 100 L)
De kruiwagen die we nu gebruiken is versleten. 
(foto via Ai) 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.