Harry van Haren heeft het coalitieakkoord gescand op het woord natuur. Er kwam een interessant aantal voornemens tevoorschijn in de paragrafen over 
Landbouw, Natuur en stikstof en Onderwijs en ontwikkeling:

‘We willen onze unieke natuur beschermen, het verlies van biodiversiteit herstellen en perspectief bieden aan de agrarische sector. We investeren de komende jaren fors in een duurzame landbouw en in een robuust natuurareaal, om weer tot een balans te komen. Om de natuur in Nederland in goede staat te brengen kiezen we voor een brede aanpak die zich richt op de verscheidenheid aan gebieden. Die aanpak richt zich niet alleen op stikstof, maar ook op de (Europese) normen en opgaven van de waterkwaliteit, bodem, klimaat en biodiversiteit.’

‘We creëren een tussenvorm van natuur- en landbouwgrond: landschapsgrond. Hiermee en door uitbreiding van natuurareaal vergroten we het leefgebied van kwetsbare soorten en brengen we de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn dichterbij.’

‘Met ecologische analyses stellen we vast wat nodig is om gebiedsgericht de opgaven ten aanzien van natuurherstel, klimaat en water te halen. Een ecologische autoriteit draagt zorg voor de wetenschappelijke en juridische borging van deze analyses. Een krachtige regie-organisatie ondersteunt dit proces en stuurt indien nodig bij. We maken per gebied ook inzichtelijk wat het toekomstperspectief voor de landbouw is.’

‘Met de bouwagenda nemen we ook belemmeringen voor klimaatbestendige en natuurinclusieve bouw weg’

‘Bij nieuwbouw zijn de aanwezigheid van publieke voorzieningen, (OV-)infrastructuur en bescherming van natuur randvoorwaarden.’

‘We zetten de maatschappelijke diensttijd voort en bouwen deze verder uit, zodat jongeren in contact kunnen komen met nieuwe leefwerelden, zich inzetten voor de samenleving, nieuwe vaardigheden ontwikkelen en mogelijk ontdekken waar hun passies liggen. Dat kan bij (maatschappelijke) projecten op het terrein van zorg, welzijn, veiligheid, defensie, sport, natuur en klimaat.’

dode muis in flesNog aan het denken over goede voornemens voor het nieuwe jaar? Kijk eens bij  https://www.s-hertogenbosch.nl/wijkhelden.

Alle informatie over hoe je een wijkheld wordt kun je daar vinden.
Wijkhelden houden de buurt schoon, lopen regelmatig een rondje en ruimen daarbij het zwerfafval op. Maar waarom zou je, als je zelf geen afval op straat gooit?

Ik doe het omdat ik me erger als ik naar huis fiets en er liggen blikjes in de berm,

  • omdat ik niet wil dat er beestjes stikken in een lege fles (zie foto)
  • omdat ik een hekel heb aan rondwaaiend plastic
  • in de hoop dat goed voorbeeld goed doet volgen

Het is een kleine moeite als je toch af en toe een ommetje maakt, je doet het wanneer het uitkomt en de gemeente zorgt voor een afvalknijper, afvalzakken en een veiligheidshesje.

De besturen van IVN 's-Hertogenbosch en van de Natuur- en Milieugroep Vught hebben een brief gestuurd aan het College van B&W van Den Bosch over het project Willemspoort Zuid (bij de Gement). Ze doen o.a. voorstellen voor beter natuuronderzoek, stikstofonderzoek en wateronderzoek en waarschuwen tegen teveel druk op de natuur. Lees hier de brief

 

bewaarde_land.jpgHeb jij ervaring met het begeleiden van kinderen en wil je jouw liefde voor de natuur met ze delen? Dan ben je van harte welkom als vrijwilliger bij Het Bewaarde Land. Tijdens dit natuurbelevingsprogramma maak je (een klein groepje) kinderen op speelse wijze vertrouwd met de natuur. En er is ook een bewaarde-land-locatie in Rosmalen!

Digitale informatieavond op 15 december tussen 19:30 en 21:30 uur.

Informatieavond op 26 januari 2022 in 's-Hertogenbosch.

Op 26 november plantten circa 220 leerlingen van het Sint-Janslyceum en van Kindcentrum Zuiderster in 's-Hertogenbosch een Tiny Forest aan in de buurt van hun scholen. Daarbij werden ze
geholpen door de gemeente, IVN en natuurouder Nel. Dit is het vierde Tiny Forest in de gemeente 's-Hertogenbosch. De rector van het Sint-Janslyceum opende de plantdag en onthulde de naam van het Tiny Forest, dat door leerlingen van beide scholen zelf is bedacht: Tiny Forest Bossche Bos.

Wat een enthousiaste groep cursisten!

Najaar 2021 bracht 20 cursisten bijeen onder wie 13 pedagogisch medewerkers buitenschoolse opvang. Eerst voorzichtig onder het motto van “Eerst zien dan geloven”, maar al na de eerste keer kregen we er allen zin in. Ook de docenten die volop energie kregen van het plezier en de inzet van de cursisten. De cursisten deden het zo goed dat zij het eindcertificaat met lof behaalden. 

De meesten staan hieronder op de foto samen met vijf docentennatuurouders met begeleiders najaar 2021

Hieronder de lijst met artikelen die het nieuwsarchief vormen.
Deze artikelen zijn niet terug te vinden onder de werkgroepen of de natuurgebieden.
U kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie rechts bovenin om de gehele site te doorzoeken.
Sorteren kan door op de kolomkop te dubbel-klikken.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.