Het begint met een idee om eens naar de Markerwadden te gaan en voor
je het weet zit je met 28 vogelwerkgroepleden op de boot naar het
hoofdeiland. Het weer zat zeer mee op 2 oktober, droog, af en toe een zonnetje en
17 graden.

De Markerwadden bestaan nu een jaar of 6 en de natuur is in
die jaren geëxplodeerd. Zeer interessant voor iedere natuurliefhebber
en zeker ook de vogelaar. Natuurlijk heel veel soorten watervogels,
steltlopers en rietbewoners. En daar komen dan weer roofvogels op af.
De meest in het oog springende (al is dat vaak niet letterlijk) is de
baardman. Deze liefhebber van uitgestrekte rietvelden met oud en nieuw
riet gedijt erg goed op de Markerwadden, is overal te horen, maar door
zijn schuwheid en beweeglijkheid nog lastig waar te nemen.

Op het eiland hebben enkelen een excursie gedaan met een gids van
Natuurmonumenten, sommigen zijn eerst aan de koffie en gebak gegaan en
anderen meteen naar de rietvelden met baardman gaan kijken. Regelmatig
kwamen we elkaar tegen, soms samen oplopend, soms lekker op jezelf.
Voor ieder wat wils.

Als je op waarneming.nl kijkt, zie je dat er iedere dag wel bijzondere
waarnemingen zijn. Daar moet je geluk voor hebben en dat hadden een
aantal van ons voor de reuzenstern, visarend en bruine kiekendief. Al
met al was het een heerlijk verblijf op het eiland.
Op de terugweg is al gefilosofeerd over een vervolg van deze
superexcursie. Dat smaakt naar meer. Dus wie weet....

Gespotte vogels:BAARDMAN
Witte kwikstaart
Baardman
Waterral
Grote zilverreiger
Krakeend
Wilde eend
Fuut
Cetti's zanger
Lepelaar
Sperwer
Kievit
Knobbelzwaan
Meerkoet
Aalscholver
Grauwe gans
Smelleken
Reuzenstern
Blauwe reiger
Bergeend
WIntertaling
Slobeend
Kuifeend
Visarend
Bruine kiekendief

Léon

Op zondagmorgen 2 oktober gaat IVN Landschapsbeheer niet aan het werk in het Engelermeer mar in het Karregat. Zie voor verdere informatie de Activiteitenkalender.

bossche broek gidsen
Drie trotse nieuwe gidsen, Marja Goossens, Irene Derks en Yvonne van Os (v.l.n.r.)

Gistermiddag, zaterdag 17 september, hebben Irene, Marja en Yvonne met succes de cursus Excursieleider Bossche Broek afgesloten met een inspirerende rondleiding.

Aanleiding van deze cursus is het versterken van onze gidsenpool. Het idee om enkele enthousiaste gidsen op te leiden die publiekswandelingen in Het Bossche Broek voor hun rekening willen nemen wordt in eerste instantie opgepikt door 6 IVN leden. Door persoonlijke omstandigheden zijn 2 deelnemers niet opgegaan voor het examen. Ron, zal zeer waarschijnlijk binnen afzienbare tijd zijn kennis en stijl ten toon spreiden. Hiermee komt het totale aantal nieuwe gidsen voor nu uit op 3, een welkome aanvulling!

220918 Dag van het Kanaalpark Jan en Eef bij de stand
Jan de Koning (2e van links) en Eef Merkelbach (met pet) bij de IVN-stand 

 

IVN Natuureducatie ’s-Hertogenbosch droeg actief bij aan het programma van de Dag van het Kanaalpark op 18 september 2022.

Hof Eyghentijds
Het Kanaalpark ligt aan de oostzijde van het Máximakanaal in Rosmalen. Via de entree aan De Blauwe Sluisweg kom je al snel bij Hof Eyghentijds. De voormalige proefboerderij voor de varkenshouderij is nu een soort bedrijfsverzamelgebouw, horecagelegenheid en natuurboerderij ineen. De missie van de eigenaren is om mens, dier en natuur hier samen te brengen. Ontspanning en bezinning in min of meer landelijk gebied. En op een duurzame manier, zo begrijp ik uit de website.

Op meer dan 50 pl                aatsen werd 1-3 juli 2022 naar nachtvlinders gekeken , zo ook op Stapsteen : de Groote Wetering te Maliskamp. De insectenwerkgroep van IVN den Bosch organiseerde dit, zij zetten het vlinderlaken op en smeerden de bomen in met stroop, een lekkernij voor de vlinders .

Iedereen was welkom om te komen kijken en een twintigtal mensen deden dit ook, een mix van IVN leden en niet IVN leden. Vele soorten vlinders werden waargenomen , waaronder groot avondrood, zwart weeskind en vliervlinder. Het was een gezellige inspirerende avond.

 

Hieronder de lijst met artikelen die het nieuwsarchief vormen.
Deze artikelen zijn niet terug te vinden onder de werkgroepen of de natuurgebieden.
U kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie rechts bovenin om de gehele site te doorzoeken.
Sorteren kan door op de kolomkop te dubbel-klikken.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.