Vogelexcursie naar de Markerwadden.

Het begint met een idee om eens naar de Markerwadden te gaan en voor
je het weet zit je met 28 vogelwerkgroepleden op de boot naar het
hoofdeiland. Het weer zat zeer mee op 2 oktober, droog, af en toe een zonnetje en
17 graden.

De Markerwadden bestaan nu een jaar of 6 en de natuur is in
die jaren geëxplodeerd. Zeer interessant voor iedere natuurliefhebber
en zeker ook de vogelaar. Natuurlijk heel veel soorten watervogels,
steltlopers en rietbewoners. En daar komen dan weer roofvogels op af.
De meest in het oog springende (al is dat vaak niet letterlijk) is de
baardman. Deze liefhebber van uitgestrekte rietvelden met oud en nieuw
riet gedijt erg goed op de Markerwadden, is overal te horen, maar door
zijn schuwheid en beweeglijkheid nog lastig waar te nemen.

Op het eiland hebben enkelen een excursie gedaan met een gids van
Natuurmonumenten, sommigen zijn eerst aan de koffie en gebak gegaan en
anderen meteen naar de rietvelden met baardman gaan kijken. Regelmatig
kwamen we elkaar tegen, soms samen oplopend, soms lekker op jezelf.
Voor ieder wat wils.

Als je op waarneming.nl kijkt, zie je dat er iedere dag wel bijzondere
waarnemingen zijn. Daar moet je geluk voor hebben en dat hadden een
aantal van ons voor de reuzenstern, visarend en bruine kiekendief. Al
met al was het een heerlijk verblijf op het eiland.
Op de terugweg is al gefilosofeerd over een vervolg van deze
superexcursie. Dat smaakt naar meer. Dus wie weet....

Gespotte vogels:BAARDMAN
Witte kwikstaart
Baardman
Waterral
Grote zilverreiger
Krakeend
Wilde eend
Fuut
Cetti's zanger
Lepelaar
Sperwer
Kievit
Knobbelzwaan
Meerkoet
Aalscholver
Grauwe gans
Smelleken
Reuzenstern
Blauwe reiger
Bergeend
WIntertaling
Slobeend
Kuifeend
Visarend
Bruine kiekendief

Léon

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.