Nu de lente is aangebroken richten we onze aandacht ook weer op de waterdiertjes. Bij verschillende excursies en cursussen komen de schepnetten weer te voorschijn en verbazen we ons over de veelvormigheid van het leven onder de waterspiegel.

Maar mogen we 'zo maar' aan het scheppen gaan? Moeten we ons niet houden aan de Flora- en faunawet, die dat niet toestaat?

huismus_kleinHet Meetnet Urbane Soorten gaat alweer zijn vierde jaar in. Dit stadsvogelmeetnet is opgezet door SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding van broedvogels in bebouwde gebieden beter in beeld te brengen.

Het is een laagdrempelige telling, geschikt voor ervaren en minder ervaren tellers.

De resultaten van de eerste drie jaar zien er goed uit en in diverse artikelen en nieuwsbrieven is dat uit de doeken gedaan: http://www.sovon.nl/default.asp?id=367

 

eikepage-eitje_stapst-gw_2-4-2010Het voorjaar heeft lang op zich laten wachten. De vlinders houden zich schuil in afwachting van beter weer. Libellen denken er nog niet over om met dit weer al uit het water te komen. Maar je kunt wel alvast eitjes gaan zoeken... 

De Eikenpage legt de eitjes bij de knoppen van eiken. Daar overwinteren ze en wanneer de knoppen uit gaan lopen, komen ook de eitjes uit en kunnen de rupsjes meteen gaan eten. De rupsjes groeien snel en in juli vliegen de eerste vlinders alweer. Deze vlinders vliegen graag rond de toppen van de bomen en worden daardoor nogal eens over het hoofd gezien. Nectar drinken ze graag van de vuilboom. Ze zitten daar met hun vleugels dicht en hebben dan een goede schutkleur, als je er niet speciaal op let zul je ze niet zien! Ook voor de eitjes moet je goed kijken, maar dan zijn ze wel te vinden. Op de foto zie je een eitje van de Eikenpage op een van de eiken bij de voorste stapsteen van de Groote Wetering.

Is de strijd om het ooievaarsnest bij Gewande beslist? Het lijkt er op want vanochtend waren 2 ooievaars op het nest aan het paren. Maar in de buurt heb ik nog meer ooievaars waargenomen dus hopen we maar op een goede afloop zo rond de Paasdagen. Misschien wordt er wel een Paasei gelegd.....

Hieronder de lijst met artikelen die het nieuwsarchief vormen.
Deze artikelen zijn niet terug te vinden onder de werkgroepen of de natuurgebieden.
U kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie rechts bovenin om de gehele site te doorzoeken.
Sorteren kan door op de kolomkop te dubbel-klikken.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.