Hoe staat het met uw kennis van natuur en milieu?
Doe de natuurkwis van IVN 's-Hertogenbosch! Met wekelijks een nieuwe vraag.
Deze keer: world wildlife day

Op welke dag is het world wildlife day?

A. 2 juni
B. 15 februari
C. 1 september
D. 3 maart

Klik op 'lees meer' voor het juiste antwoord.

Hoe staat het met uw kennis van natuur en milieu?
Doe de natuurkwis van IVN 's-Hertogenbosch! Met wekelijks een nieuwe vraag.
Deze keer: eenhuizig of tweehuizig?

De hazelaar is ...

A. Eenhuizig
B. Tweehuizig

Klik op 'lees meer' voor het juiste antwoord.

Hoe staat het met uw kennis van natuur en milieu?
Doe de natuurkwis van IVN 's-Hertogenbosch! Met wekelijks een nieuwe vraag.
Deze keer: wat is waar?

Wat is waar?

A. Kikkers en padden zijn reptielen
B. Kikkers en padden zijn amfibieën
C. Kikkers zijn reptielen en padden zijn amfibieën
D. Padden zijn reptielen en kikkers zijn amfibieën

 

Klik op 'lees meer' voor het juiste antwoord.

Rugstreeppad amplex f AvDiepenbeek IMG 3171ttrDe lezing wordt gegeven door Annemarie van Diepenbeek. Annemarie was als projectleider werkzaam voor de Stichting Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON). Zij was co-auteur van de RAVON Veldgidsen “Herkenning amfibieën en reptielen” en “Het waarnemen van amfibieën en reptielen” en de KNNV “Veldgids Europese Zoogdieren”. Verder schreef ze de KNNV “Veldgids Diersporen”.

Annemarie neemt de toehoorders mee in de wereld van kikkers, padden en salamanders. Alle in Nederland voorkomende soorten zullen de revue passeren. Zij geeft daarbij informatie over uiterlijk, leefwijze, verspreiding en de paddentrek.

Een halve eeuw geleden waren amfibieën nog zo ‘gewoon’. In bijna alle boerenslootjes en poelen zag je salamanders en kikkers. Die tijden zijn voorbij. Maar op veel plaatsen zijn toch nog amfibieën te vinden. Bij enkele soorten wordt ingegaan op de oorzaken van achteruitgang. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen door beschermende maatregelen, de sterk verbeterde waterkwaliteit, het aanleggen van nieuwe poelen en het renoveren van oude, verwaarloosde poelen. Ook in de directe leefomgeving van mensen is met kleine aanpassingen een geschikte leefomgeving voor veel soorten te maken. Tuinvijvers en voor de winterslaap een ‘rommelhoekje’ achter in de tuin kunnen wonderen verrichten.

De lezing wordt gegeven in de Grote Zaal van de Brede Bossche School Nieuw Zuid aan de Jac. Van Looystraat 5 5216 SB ’s-Hertogenbosch.

Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de IVN/Vogel- en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch e.o.

Voor overige bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage van € 2,50 gevraagd.

Hoe staat het met uw kennis van natuur en milieu?
Doe de natuurkwis van IVN 's-Hertogenbosch! Met wekelijks een nieuwe vraag.
Deze keer: waardplanten 

Welke omschrijving hoort bij het begrip 'waardplanten'?

A. Ze bieden voedsel aan volwassen insecten
B. Ze bieden voedsel aan rupsen

Klik op 'lees meer' voor het juiste antwoord.

Hoe staat het met uw kennis van natuur en milieu?
Doe de natuurkwis van IVN 's-Hertogenbosch! Met wekelijks een nieuwe vraag.
Deze keer: wat is waar? 

Wat is waar?
Meer antwoorden mogelijk.

A. Rupsen luisteren 'voicemail' af door grond te eten
B. Koolmezen kunnen géén signaalstoffen van aangevreten bomen ruiken
C. Vogelkersstippelmotten imiteren het geluid van onsmakelijke motten
D. De ingang van een vossenhol is breder dan hoog; de holingang bij een dassenburcht is hoger dan breed

 

Klik op 'lees meer' voor het juiste antwoord

Hieronder de lijst met artikelen die het nieuwsarchief vormen.
Deze artikelen zijn niet terug te vinden onder de werkgroepen of de natuurgebieden.
U kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie rechts bovenin om de gehele site te doorzoeken.
Sorteren kan door op de kolomkop te dubbel-klikken.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.