Banner website

Er wordt binnen de vereniging heel wat gefotografeerd. Vooral de natuur wordt in al haar facetten op de gevoelige plaat vastgelegd. Maar helaas vallen de resultaten soms wat tegen en is de reden daarvan veelal onbekend.


Daarom hebben we in januari 2002 een Basiscursus Natuurfotografie gegeven waarin is getracht de oorzaken hiervan boven water te halen. Na de cursus, die door 20 leden met veel enthousiasme werd gevolgd, bleek er voldoende animo en enthousiasme te bestaan om een Werkgroep Natuurfotografie op te richten, met als doel onze hobbies natuur en fotografie te verenigen en door samenwerking betere natuurfoto's te maken.

De werkgroep sluit elk jaar af met een AV- show van foto's van de verschillende leden. Deze AV-show wordt altijd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging gepresenteerd. Ook organiseren we periodiek een expositie op verschillende lokaties in en om 's-Hertogenbosch.


Jaarprogramma

De werkgroep stelt elk jaar een programma samen, waarbij we een aantal natuurgebieden bezoeken en fotograferen. In de wintermaanden komen we eens per maand bij elkaar in het NME-lokaal van de BBS zuid en hebben dan thema- en cursus-avonden. Tevens besteden we tijd aan het beoordelen van de foto's die door de leden zijn gemaakt.


Contact
Voor vragen en/of aanmelding bel naar Ben Meurs (tel. 0418-541265) of Jan de Koning (tel. 073-6412670)
of stuur een e-mailtje naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarverslag 2023: Werkgroep Natuurfotografie

In 2023 zijn we van start gegaan met de nieuwe opzet van het jaarprogramma. Tijdens de jaarvergadering 2023 hebben we de nieuwe opzet geëvalueerd.

Ervaringen in 2023

  • De maandelijkse fotobesprekingen in de BBS zijn goed bevallen en moeten zeker doorgaan. De avonden wisselen tussen woensdag en donderdag om iedereen de kans te geven een aantal keren mee te doen.
    Omdat we in 2023 het gehele jaar door besprekingen hadden konden we niet meer uit de voeten met de beamer. Door het vele buitenlicht en nagenoeg geen verduistering hebben we budget gevraagd om een grote TV aan te schaffen. We hebben van het bestuur budget gekregen en vanaf juli 2023 konden gebruik maken van een mooie 135 cm TV. Ook komen we vanaf die tijd bij elkaar in de grote zaal van BBS.
  • De maandelijkse excursies waren in 2023 anders georganiseerd dan de jaren daarvoor. Per maand was één lid van de werkgroep gevraagd om een excursie te organiseren dat ging niet altijd goed. Excursies gingen regelmatig niet door. Enerzijds door slecht weer maar ook doordat de leden de organisatie daarvan waren vergeten.
    Excursies die wel hebben plaatsgevonden waren naar de volgende gebieden: Oisterwijk, Hemelrijk in Lithoijen, Kampina, Vlindersafari Gemert, Putten van Buren en de Moerputten.
  • In 2023 werd de werkgroep steeds vaker benaderd door andere werkgroepen voor het
  • verstekken van foto over specifieke onderwerpen. Dat is een hele goede en ook fijne ontwikkeling omdat onze werkgroep bij uitstek de natuurfotoleverancier is binnen IVN ‘s-Hertogenbosch. Met de werkgroep communicatie zijn daarover ook wat concretere afspraken gemaakt.

Tentoonstelling en digitale fotopresentatie

Begin 2023 is er een nieuwe fototentoonstelling gemaakt en die was het afgelopen jaar op de verschillende locaties in en om ’s-Hertogenbosch te zien.
Tevens is van het jaar 2023 een nieuwe digitale fotopresentatie gemaakt. Die wordt getoond tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2024 en is daarna op de website te zien.

Ben Meurs
Coördinator werkgroep Natuurfotografie

Jaarprogramma 2024

 

Toelichting excursielijst

Per 1 januari 2024 is Jan van Horen de excursie coördinator binnen onze werkgroep.
Bij hem kun je terecht voor vragen, wijzigingen en opmerkingen over de beoogde excursies.
Ook zal Jan zorgen dat de organisatoren van beoogde excursies eraan worden herinnerd dat ze die maand aan de beurt zijn.

Ben je niet in de gelegenheid om de excursie te organiseren probeer dan eerst te ruilen met andere leden uit de lijst. Als het niet is gelukt, neem dan contact op met Jan van Horen. Samen kunnen jullie dan wellicht een andere oplossing vinden.
Elke wijziging in de excursielijst moet altijd aan Jan worden doorgegeven zodat de lijst actueel blijft.

Maandelijks neemt een duo het initiatief om een excursie te organiseren. Het is in de regel een activiteit die het duo zelf heel graag wil ondernemen met een specifiek doel. Bijvoorbeeld een mooie locatie, een natuurverschijnsel, een bijzonder onderwerp etc.
Het duo bepaalt onderwerp, locatie, datum, tijd en ook (indien van toepassing) het maximaal aantal deelnemers en ook welke ideale fotografie-uitrusting past bij de aard van de excursie.
Zij zorgen dus voor de voorbereiding en organisatie van de excursie zelf en ook het informeren en uitnodigen naar alle leden van de werkgroep. Gebruik daarvoor de appgroep en de e-mailadressen van de leden. (Let op, niet iedereen zit in de appgroep)

Naast de maandelijkse excursies is in principe elk lid vrij om zelf een excursie te organiseren op elk gewenst moment, waarbij je ook andere werkgroep leden kunt uitnodigen.

Toelichting op de besprekingsavonden in BBS

Onze maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats in de grote zaal van BBS.  We bespreken dan de gemaakte foto’s of houden workshops over specifieke onderwerpen, etc.
Heb je zelf bepaalde onderwerpen die je graag ter behandeling wilt inbrengen, schroom dan niet om dat aan te kaarten tijdens een bijeenkomst of een e-mail aan Ben. De datums van de avonden staan in de onderstaande lijst met geplande avonden.


Het Jaarthema 2024 is : ‘de vier jaargetijden’ Iedereen is vrij om daar op geheel eigen wijze invulling te geven


‘De groene draad’: 
In 2024 gaan we ook daarmee aan de slag. Yvonne neemt daarvoor het initiatief en zal de leden daarvoor ook benaderen.


Excursielijst 2024 : Deze is aan alle leden separaat toegestuurd. De excursiecoördinator attendeert tijdig de leden om een excursie te organiseren.


Geplande besprekingsavonden in de grote zaal van BBS

 Woensdag,             24 januari 2024

Donderdag,            22 februari 2024

Donderdag,            21 maart 2024

Woensdag,             24 april 2024

Donderdag,            23 mei 2024

Woensdag,             19 juni 2024

Donderdag              18 juli 2024   vervalt agv zomervakantie. Wellicht in NME lokaal

Woensdag,            21 augustus 2024

Donderdag,            19 september 2024 

Woensdag,             16 oktober 2024

Donderdag,            14 november 2024

Woensdag,             18 december 2024

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.