Stapstenen Groote Wetering 2017 01 21Januari 2017, sneeuw en ijs in het gebied. De Hazelaar was in bloei, zoals het hoort in deze tijd. Begin maart was er volop zon, zodat de winter-overwinteraars tevoorschijn konden komen. De eerste Dagpauwogen en Citroenvlinders gingen op zoek naar  nectar in een lekker lentezonnetje. Eind maart kwamen de Boomblauwtjes uit hun pop en vlogen de Wilgenlangsprietmotjes rond de bloeiende wilgen.

Lees meer over: Stapstenen van de Groote Wetering 2017

01 Nachtvlinderen Karregat 06 08 2009Hieronder ziet u een lijst met waargenomen nachtvlinders (micro- en macro) van 2009-2017.

 

 

 

 

 

 

Lees meer over: Micro- en macronachtvlinders Groote Wetering 2008-2017

 

Hoornaar

De Stapstenen van de Groote Wetering zijn ook dit jaar regelmatig bezocht. Vorig jaar hadden we het Landkaartje als nieuwkomer, dit jaar is hij weer verschillende malen gezien.

 

 

 

 

 

 

Lees meer over: De Stapstenen van de Groote Wetering in 2016

stuw groote wetering bij torenstraatje sLigging: De Groote Wetering loopt van het natuurgebied Maashorst richting 's-Hertogenbosch, waar hij via de Zandvang (ten noorden van bedrijventerrein De Brand) in de Aa uitmondt. Het laatste deel is een oorspronkelijk riviertje, dat de scheiding vormt tussen de gemeenten 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel. Het oostelijk deel is gegraven. 
Omvang:
de Groote Wetering is 12 km lang. 
Beheer: Waterschap Aa en Maas i.s.m. de gemeente 's-Hertogenbosch. De twee 'Stapstenen' worden door het IVN/VNW 's-Hertogenbosch beheerd.

 


Ecologische Verbindingszone (EVZ)
Langs de Groote Wetering is een Ecologische Verbindingszone aangelegd die het natuurgebied Maashorst verbindt met het stroomdal van de Aa. De EVZ is een strook langs de dijk en twee kleine gebieden ('Stapstenen') met poelen, ruigtes, beplanting en een aangelegde heuvel die wellicht in de toekomst als dassenburcht kan dienen.
De EVZ is afgestemd op bepaalde diersoorten zoals de kamsalamander (poelen) kleine zoogdieren en vogels. Schraalgrasland voor bloemen, vlinders en andere insecten.

kleine wetering bij  josdeletterlaan  1  sKleine Wetering
De Kleine Wetering loopt van de Veedijk langs het sportcomplex, gaat onder de Maliskampsestraat door en mondt uit in de Groote Wetering bij het Torenstraatje.

De 'Stapstenen' zijn alleen toegankelijk onder begeleiding van het IVN.De stapstenen van de Groote Wetering zijn ook in 2015 regelmatig bezocht. Bij de dagvlinders is  één nieuwe soort genoteerd: het Landkaartje. Bijzonder is dit niet, hij komt in de omgeving meer voor en het habitat is geschikt. Verder is er niets bijzonders te melden.

Lees meer over: Stapstenen van de Groote Wetering in 2015

Kleine-vos kopieDe winter is zacht geweest dit jaar en het voorjaar zette extreem vroeg in. Vaak volgt er dan nog een staartje winter en vriezen veel te vroeg uitgelopen planten weer kapot, maar het ging goed, er kwam geen vorst meer.

Op 5 maart stond het Klein hoefblad prachtig in volle bloei en een week later vlogen er verschillende Kleine vossen, die na hun winterrust voldoende opgewarmd waren. Ook de Voorjaarsbladroller, een micro-vlinder, genoot van de zon. Voor deze laatste niet echt bijzonder, want, zoals zijn naam al zegt, is het een voorjaarssoort die vanaf eind januari al kan vliegen. Eind maart vlogen alle overwinteraars, maar ook de Bonte zandoogjes en verschillende witjes, die als pop overwinteren, waren weer van de partij.

 

Lees meer over: Vlinders en libellen bij de Stapstenen van de Groote Wetering 2014

Hieronder vindt u een lijst van de waargenomen nachtvlinders van 2007-2016

 

Lees meer over: Micro- en macronachtvlinders bij de Stapstenen Groote Wetering 2007-2016

Hieronder vind u een overzicht van de dagvlinders, gezien bij de stapstenen van de Groote Wetering van 2005-2017.

Lees meer over: Dagvlinders bij de stapstenen Groote Wetering 2005-2017

Hieronder vindt u een overzicht van de waargenomen libellen van de Stapstenen van de Groote Wetering van 2005-2017.

Lees meer over: Libellen bij de stapstenen van de Groote Wetering 2005-2017

Dit adoptiegebied van de IVN is weer regelmatig bezocht in 2013. Zoals overal, kwam alles laat op gang door de lang aanhoudende winter. Voordeel hiervan is dat vlindersStapst-GW Icarusblauwtje gecomp niet te vroeg ontpoppen om daarna weer last van de kou te krijgen.

De Icarusblauwtjes waren dit jaar in groten getale aanwezig. Het exemplaar op de foto heeft iets te veel door de braamstruiken gefladderd, maar het vliegen ging hem nog goed af. We kunnen dit jaar ook weer een nieuwe soort voor de stapstenen noteren: het Koevinkje met de mooie goudgele ogen had ik hier nooit Stapst-GW Koevinkje gecompeerder gezien. Het is een algemene vlinder, die hier goed kan overleven. Alle dagvlinders die verder gezien zijn, staan weer in het aparte overzicht.

Lees meer over: Vlinders en libellen bij de stapstenen van de Groote Wetering 2013

Gr-avondrood-rups 2013-09-13 Stapst-GW gecomp- kopieDe jaarlijkse nachtvlindernacht van de Vlinderstichting stond dit jaar gepland op vrijdag 6 september, laat in het jaar met als voordeel dat het vroeg donker is.

Met het weer zaten we precies op de omslag van (heel) warm naar wisselvallig. In de middag had het nog geregend, maar ’s-avonds was het droog. Op veel plaatsen was het redelijk goed nachtvlinder-weer met weinig wind, maar bij ons (stapstenen Groote Wetering) hadden we last van mistflarden.Het maakte dat alles nat werd en het zicht was af en toe zeer beperkt. Ongeveer 12 uur hebben we alles al afgebroken.  Maar met een aardige afvaardiging van onze werkgroep en enkele gasten hebben we toch een mooie avond gehad.

Lees meer over: Nachtvlindernacht 2013

IMG 0983Daar het beheer van de Stapstenen van de afgelopen acht jaren, bij nader inzien, niet helemaal ideaal is geweest, is in gezamenlijk overleg met Jan Maassen en Cor Haest (IVN ‘s-Hertogenbosch) en drie vertegenwoordigers van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch besloten om nog heel snel, dus al in het vroege voorjaar van 2012, een drietal grootschalige herstelmaatregelen uit te voeren.

 

Probleemstelling

In de afgelopen jaren is de grote stapsteen na het maaien en afvoeren van het maaisel in de zomer daarna in het najaar door schapen begraasd. De keuze van begrazing door schapen had tot doel de graszode kort en open te maken, zodat het zaad van de verschillende soorten planten tot ontkieming zouden kunnen komen en dat ze zich daardoor verder kunnen uitbreiden.

De Texelse schapen bleken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Drents heideschaap, verwende beesten te zijn, die alleen het malse gras wensten te eten. Gevolg daarvan is dat in de afgelopen jaren de bodem steeds verder is vervilt en daardoor de interessante plantensoorten sterk in aantallen (dichtheid) zijn teruggelopen.

 

Maaien en maaisel afvoeren

De gehele oppervlakte van het soortenrijke grasland is machinaal gemaaid. Het maaisel (enkele tientallen kubieke meters) is met een machine en tractor op ruggen geharkt (zie foto) en vervolgens met een zogenaamde opraapwagen verzameld en naar een composteerbedrijf afgevoerd.

Doel: het niet door de schapen in het najaar opgegeten gras te verwijderen, waardoor het grasland verder verschraalt.

 

Verticuteren en haksel afvoeren

Om het grasland nog verder te verschralen en de bodem weer open te krijgen, is er vervolgens geverticuteerd. Deze machine haalt met ronddraaiende messen het viltige gras en mos van de bodem. Daarna is met de hand ‒ machines rijden de bodem dicht en vast ‒ dit haksel (ongeveer 5 kubieke meter) bij elkaar geharkt en met een kruiwagen afgevoerd.

Doel: Het viltige gras en mos verwijderen, waardoor de bodem weer open wordt en het zaad van planten weer kan ontkiemen en tot groei en bloei kan komen.

 

Herstel akkerruigte met akkerkruiden

De zogenaamde akkerruigtezone (een van de biotopen) is het eerste jaar van de stapsteen (2004) ingezaaid met een eenjarig bloemenmengsel. In 2005 zijn er nog enkele bloemsoorten ontkiemd en hebben die nog gebloeid. In de jaren daarna is de akkerruigte volledig dicht gegroeid met Kweekgras en is geen enkele ander plantensoort waargenomen.

Daarom is in het vroege voorjaar 2012 dit onderdeel van de stapsteen machinaal gefreesd en vervolgens omgespit, door middel van een kraan. In april 2012 is de maagdelijke grond ingezaaid met een graan-bloemenmengsel.

Doel: meer variatie in de plantengroei (waard- en nectarplanten) ten behoeve van diverse insecten. Kortom: bevordering van biodiversiteit.

 

Na het succes met de nachtvlinderval in het Karregat, leek het me een goed idee om ook bij ‘onze’ Gevlekte-winteruil-Stapst-GW_17-3-2012stapstenen de voorjaarsvlinders te gaan inventariseren. Vrijdagavond 16 maart heeft de val bij de stapstenen gestaan, waar we op zaterdagochtend de vangst hebben geteld. Het was overweldigend: 326 exemplaren zaten in de val, 13 verschillende soorten. De Kleine voorjaarsuilen waren weer veruit in de meerderheid, we telden er 254!

Rechts de gevlekte winteruil.

Lees meer over: Nachtvlinders stapstenen Groote Wetering 2012