Informatie over het stapstenenproject bij de Groote Wetering.

HooibeestjeHooibeestjeHet jaar 2020 zullen we ons herinneren als het jaar waarin het coronavirus rondging. We mochten niet naar het buitenland, en hadden dus alle tijd om hier in Nederland allerlei insecten op te sporen. Het plan was om dat bij de stapstenen gezamenlijk als werkgroep te doen, maar dat kon dus niet. We moesten allemaal afstand houden. Individueel en met kleine groepjes is er nog wel veel gedaan. De dagvlinders en libellen zijn geteld, ook de nachtvlinderval heeft regelmatig gestaan.

De dagvlinders staan vermeld in tabel 1. Er waren geen nieuwe soorten dit jaar, en ook de aantallen waren aan de magere kant, eigenlijk zoals in het hele land. Het Hooibeestje was wel weer aanwezig, nadat we hem hier in geen tien jaar gezien hebben.

De libellen staan in tabel 2. Ook hier waren de aantallen laag, zoals in het hele land, het aantal soorten die gezien zijn, was gemiddeld. De precieze oorzaak van de lage aantallen is niet helemaal zeker, het heeft in ieder geval ook te maken met de droogte van de afgelopen drie jaar.

 

De nachtvlinderval heeft 13 keer gestaan, tussen 12 maart en 13 november. Hiermee is de totaalstand van micro- en macronachtvlinders op 436 soorten gekomen. Alle waarnemingen zijn opgenomen in een landelijke database, zodat ze gebruikt kunnen worden in het berekenen van de nachtvlinderstand. Niet alle nachtvlinders zijn als imago (vlinder) gezien, er zijn ook soorten bij die aan de hand van mijnen genoteerd zijn. Mijnen zijn gangen in bladeren die door insectenlarven gemaakt worden en vaak heel soortspecifiek zijn. 

 

groote Wetering insectenDe eerste inventarisatie een jaar na de langdurige warmte en droogte van 2018. Vanaf juli was er veel verdroogd met tot gevolg dat er voor o.a. rupsen weinig te eten was. Dit heeft natuurlijk gevolgen. Het aantal vlinders neemt ook al jaren af, waarvoor diverse oorzaken zijn. Er was dit jaar in het hele land veel aandacht voor alle insecten die in aantallen sterk afnemen. Dit geldt niet alleen voor vlinders, waarvan verschillende soorten gestaag afnemen, maar ook voor libellen. Sinds de waterkwaliteit eind vorige eeuw sterk verbeterd was, ging het erg goed met libellen, maar de laatste jaren stagneert dit ook. Gelukkig wordt er veel onderzoek gedaan, zodat de verschillende oorzaken duidelijker worden en er hopelijk iets aan gedaan kan worden.

Kleine beerEen jaar met extremen was het, 2018. Een zeer zachte, sombere januari met een heftige storm. Een winter die pas in februari op gang kwam en ook in maart flink doorwinterde. April begon fris maar in heel korte tijd sprongen de temperaturen omhoog en half april zaten we al boven de 25 graden. De meimaand van 2018 was de warmste van de laatste eeuwen, en zo ging het deze lange droge zomer verder. Het gevolg was grote droogte alom en zelfs voor de warmte-minnende vlinders en libellen 

werd het erg warm.

Droogvallende watertjes zijn lastig voor libellen, zij moeten hun eitjes in het water afzetten. Veel vlinders hebben brandnetels en andere kruidige planten als waardplant en die waren in de loop van juli vaak al verdroogd. In augustus heeft het wel wat geregend, waardoor een aantal planten snel weer opkwam en er wat later dan normaal toch nog gegeten kon worden.
Het staat wel vast dat een aantal soorten een flinke klap heeft gehad.
Volgend jaar zullen we zien hoe het met de vlinders en libellen gaat.

Stapstenen Groote Wetering 2017 01 21Januari 2017, sneeuw en ijs in het gebied. De Hazelaar was in bloei, zoals het hoort in deze tijd. Begin maart was er volop zon, zodat de winter-overwinteraars tevoorschijn konden komen. De eerste Dagpauwogen en Citroenvlinders gingen op zoek naar  nectar in een lekker lentezonnetje. Eind maart kwamen de Boomblauwtjes uit hun pop en vlogen de Wilgenlangsprietmotjes rond de bloeiende wilgen.

stuw groote wetering bij torenstraatje sLigging: De Groote Wetering loopt van het natuurgebied Maashorst richting 's-Hertogenbosch, waar hij via de Zandvang (ten noorden van bedrijventerrein De Brand) in de Aa uitmondt. Het laatste deel is een oorspronkelijk riviertje, dat de scheiding vormt tussen de gemeenten 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel. Het oostelijk deel is gegraven. 
Omvang:
de Groote Wetering is 12 km lang. 
Beheer: Waterschap Aa en Maas i.s.m. de gemeente 's-Hertogenbosch. De twee 'stapstenen' worden door het IVN/VNW 's-Hertogenbosch beheerd en zijn alleen toegankelijk onder begeleiding van het IVN.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2021 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.