De Binckhorst Vierkant sPaardrijdenLigging: De Binckhorst ligt aan de kruising Vliertwijksestraat-Waterleidingstraat. Het terrein is voor een groot deel in gebruik bij de zorginstelling de Binckhorst, voor wonen en dagbesteding. Naast het bebouwde deel ligt een natuurgebied met bos, heide en stuifzand. Dit grenst in het oosten aan de Nulandse heide.

 

 

 

 

 

 


IngangToegankelijkheid: Het natuurgebied is bereikbaar via de ingang van het waterwingebied van Brabant Water, naast de Nieuwe Erven, een zijweg van de Waterleidingstraat. Honden aan de lijn i.v.m. begrazing door schapen. De kinderboerderij is ook voor publiek toegankelijk.
Eigenaar: Cello.

 

 

 

 

 

Akkerrandwallen

Akkerrandwal sOphet terrein van de Binckhorst ligt een oude akkerrandwal met eiken. Deze zijn waarschijnlijk ooit aangeplant op een bestaande stuifzandwal als bescherming tegen het stuivende zand. De bomen werden regelmatig gekapt als 'geriefhout'. De overblijvende stronken liepen opnieuw uit, zodat er vaak uit één punt meerdere stammen groeien.

 

 

 

 

 Begrazing

Schapen sOm te voorkomen dat de heide dichtgroeit met gras, struiken en bomen wordt het gebied begraasd door een kleine kudde schapen. Deze dieren eten vooral het gras pijpenstrootje en opschietende jonge boompjes.

  

Fauna en flora

Rugstreeppad sIn het droge heidegebied komen veel insecten voor die bijvoorbeeld door rugstreeppadden, vleermuizen en kleine zangvogels worden bejaagd. Die zijn op hun beurt weer prooi voor uilen en buizerds.

In het bosachtige deel staan inheemse bomen als zomereik, berk en grove den. De lage beplanting bestaat vooral uit het gras pijpenstrootje en uit heide. 

 

Wandelen

De rode lijn geeft de wandelroute door het terrein van de Binckhorst en de Nulandse heide aan. Ook andere routes door het Waterwingebied kunnen van hieruit worden gevolgd.

Wandelkaart de Binckhorst

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.