Canadese ganzen sLigging: tussen de Ertveldplas, de Dieze en Treurenburg.
Toegankelijkheid: via Orthen, de Engelsedijk en de Kerkhoekweg.
Eigendom: Gemeente ’s-Hertogenbosch
Beheer: Stichting FREE Nature.

 

 

 

 


De gemeente ‘s-Hertogenbosch, het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant willen van de Diezemonding een natuurpark maken. Een van de terreinen binnen de Diezemonding is de Ertveldpolder. Hier is al 26 hectare nieuwe natuur aangelegd. Daar lopen nu de zogeheten Rode geuzen en de Konikpaarden. Langs de Dieze komt een ecologische verbindingszone. Het waterschap wil een vispassage bij Crèvecoeur aanleggen. Tot slot wordt er gewerkt aan een pontje over de Dieze met aansluitend een fietspad en enkele pleisterplaatsen.


Rode geuzen

Momenteel staat de kudde in het gebied ten zuiden van de Kerkhoekweg, op de punt waar de Ertveldplas overgaat in de Dieze. Dit gebied is in te delen in twee delen: een gedeelte voormalige weidegrond met daarin een aantal ondiepe poelen en een gedeelte dat ingesloten ligt binnen een vierkant van dijken. Dit gedeelte is ruig begroeid. De dieren hebben daardoor een ruime keuze bij het zoeken naar voedsel. Ze bepalen zelf welke voeding er nodig is om gezond te blijven. Grazend door de ruigte hebben de dieren al diverse paden opengebroken. Tevens zie je duidelijk de plaatsen waar ze de nacht doorbrengen of rustig gaan liggen om te herkauwen. Opmerkelijk hierbij is dat als je op een gure winderige dag door het gebied loopt, je juist op deze plaatsen opeens een luwte voelt. Er worden regelmatig excursies door het gebied verzorgd door de Stichting FREE Nature.

 

Koniks  

Koniks_sSinds voorjaar 2010 grazen er ook Koniks in De Diezemonding. Koniks zijn paarden die zijn teruggefokt uit de Tarpan, het oorspronkelijke Europese wilde paard. De Koniks worden op natuurlijke manier gehouden en zijn niet gewend aan contact met mensen. Om ze in deze staat te houden mogen ze beslist niet worden aangehaald of gevoerd. Laat ze dus met rust bewonder ze van een afstand in het landschap. 

 

 

 

Otters

Die zijn er nog niet, maar het gebied zou er zeer geschikt voor zijn. Vroeger kwamen otters en bevers zeer algemeen voor rond Den Bosch, maar in vorige eeuwen werden ze uitgeroeid. Door herintroductie is de bever is al weer te vinden langs de Maas- en Dommeloevers.

Er zijn otters uitgezet in Overijssel. Als die zich verder naar het zuiden gaan verspreiden, maakt de Diezemonding een goede kans als vestigingsplaats.

 

 

 

Klik hier voor meer informatie over FREE Nature.

 

Zie ook het Fotoalbum Diezemonding.

Het Natuurpark Diezemonding omvat behalve het natuurgebied aan de Engelse Dijk/Kerkhoekweg ook de plaats waar de Dieze in werkelijkheid uitmondt, vanaf de Spuisluis tot de Maas door de Henriëttewaard.

Tot op heden is dit stuk Dieze gekanaliseerd en omzoomd door een rand basaltblokken. Vanaf de laatste bocht worden deze basaltblokken nu verwijderd, zodat de Dieze daar een natuurlijker aanzien zal krijgen.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

facebookbutton

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2020 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.