Heuvels bij Nuland zijn geen graven

Wie wel eens door het waterwingebied bij Nuland loopt, vraagt zich wel eens af: ‘Wat zijn dit voor forse zandheuvels hier in het bos?’ Dat heeft de heemkundewerkgroep Nuwelant zich ook afgevraagd en hun veronderstelling was dat het wel eens grafheuvels zouden kunnen zijn. Het is niet helemaal onlogisch omdat in de buurt bij de Maashorst en Vorstengrafdonk ook dergelijke heuvels zijn aangetroffen.Maar het zouden ook gewoon zandophopingen kunnen zijn, ontstaan in of na de laatste ijstijd.

Met grondboringen zijn in 2018 acht heuvels onderzocht. Bij zes ervan was niets bijzonders aan de hand: puur zand. Maar bij twee heuvels vond men lagen met vergaan plantaardig materiaal. Onderzoek door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaf als resultaat dat het om eikenforten gaat. Dat zijn zandheuvels die ontstaan zijn doordat opgestoven zand rond een eik of eikengroep is blijven liggen.
Brabants Dagblad, 11 januari 2019, ingekort

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.