kasteel Maurick Vught

Ligging
In een eiland langs de rivier de Dommel in de buurt van Vught. 

Omvang 
Ca 23 ha 

Toegang
Steek kruispunt Glorieuxlaan met snelweg A2 ('s-Hertogenbosch-Eindhoven) over.
Volg de richting Sint-Michielsgestel.
Sla na ongeveer 200 meter linksaf op de Sint-Michielsgestelseweg. Kort daarna weer linksaf. Deze weg gaat over in Reigersbosweg, die parallel loopt aan de A2.
Rijd door toegang en over dijk naar kasteel. Wandel vanaf de parkeerplaats.

Lopend vanuit het centrum van Vught over de fietsbrug over de A2.

Beheer  Door BV tot Exploitatie van het Landgoed Maurick  

Geschiedenis van het kasteel
Kasteel Maurick (voorheen Heymhuizing genaamd) in Vught is gelegen op een eilandje bij de Dommel. Het kasteel dateert van ± 1400, en is niet meer in oorspronkelijke staat. In 1504-1509 vermoedelijk verbouwd door Jan Heyns, een van de bouwmeesters van de Sint Janskathedraal in 's-Hertogenbosch.

Frederik Hendrik van Oranje heeft bij het Beleg van 's-Hertogenbosch hier huisgehouden. Het Kasteel heette toen nog het Heymshuis. Op dit moment is er in het kasteel een restaurant gevestigd. Sinds 2 juli 2007 is N.V. Monumenten Fonds Brabant eigenaar van kasteel Maurick.
 

parkbos MaurickNaast het kasteel ligt een fraai parkbos met verschillende bijzondere bomen.
In het bos huist een grote kolonie Blauwe reigers.
Het park is grotendeels vrij toegankelijk op de paden. Bepaalde delen zijn permanent of in de vogelbroedtijd afgesloten voor wandelaars. Honden aan de lijn toegestaan.


Links
http://www.absolutefacts.nl/kastelen/data/maurick-kasteel.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Maurick

kasteel maurick JacobusCraandijkWandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel 6 (1882)–Jacobus Craandijk, p. 166 - 171

Over kasteel Maurick en wolven .

Geraadpleegd via DBNL (Koninklijke Bibliotheek):    https://www.dbnl.org/tekst/craa001wand06_01/craa001wand06_01_0003.php

Aan den dijk - bij wiens ingang, tusschen het groote, geele klooster en de geele R.C. kerk, de steenen palen staan, met de wapens van Beresteyn en Bruart - ligt het eveneens geel gepleisterde huis Muiserick en op korten afstand het belangrijkste van allen: het fraaije, nog welbewaarde kasteel Maurick, ook met geelen pleister aangestreken. Geel schijnt hier een gezochte kleur.

...

Tusschen de beide forten Isabella en St. Antonie, overblijfsels van de verschansingen, die met de inundatiën den Bosch tot een uitnemend sterke vesting maakten, loopt de breede weg in de rigting van de boschrijke streek, thans als uit de wateren oprijzend, waarboven de zware dorpstoren hoog uitsteekt en waaruit ook even de spitsjes der R.C. kerk en van het huis Maurick zich vertoonen. 't Is frisch op den open weg, maar voor gezonde longen heeft de Maartsche lucht overvloed van levenskracht en de losse sneeuwbui hindert weinig. Toch is 't wel eenige verademing, als na de worsteling met den wind, de luwte achter de huizen is bereikt.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.