heinis wateraardbei

De Meerendonk is een uniek natuurgebied met een bijzondere bodem waaruit superschoon water omhoog komt. Het ligt middenin de bebouwing (tussen de Henriette Roland Holstlaan en de Jac. van Looystraat in 's-Hertogenbosch) en bestaat uit een hoger droog deel en een veel groter laag en nat veenachtig deel dat doorsneden wordt door greppels die bijna het hele jaar vol water staan. Het natuurgebied wordt aan meerdere zijden omringd door sloten. In het gebied komt zogenaamde kwel voor, dat is superschoon water dat vanuit diepere grondlagen omhoog wordt gedrukt. Daardoor komen er in het gebied veel (70) verschillende soorten planten voor, waaronder het zeer bijzondere en beschermde Waterdrieblad. Nog meer interessante waterminnende plantensoorten zijn Waterviolier, Wateraardbei, Dotterbloem en Kikkerbeet. Verder zijn er in de diepe(re) sloten kwetsbare vis-en amfibiesoorten waargenomen zoals de Modderkruiper en de Kamsalamander.

Omdat het natuurgebied een aantal jaren niet is onderhouden is het verruigd en liepen de kwetsbare plantensoorten gevaar. Daarom is er in 2015, 2016 en 2017 grootschalig gemaaid en het maaisel afgevoerd, met als doel verschraling. De greppels zijn ten dele schoon gemaakt ter bescherming van de kwetsbare plantensoorten.

 

 

foto: wateraardbei