Werkgroep School en Natuur_Natuurouders 2019

De werkgroep school en natuur is tegelijk een organisatie- én docententeam. De groep bestaat uit 8 personen: Ben van Drunen, Jaco Wijsman (tevens coördinator), Jan de Koning, José van Oers, Louise de Kort, Pauline van der Vaart (co-coördinator), John Gallast en Willem Konickx.

In 2019 heeft het IVN 20 natuurouders opgeleid. Publiciteit in de regionale bladeren heeft goed gewerkt bij de werving van cursisten. Slechts een enkele cursist meldde zich na een nieuwsbrief van de school en enkelen via een natuurouder op het schoolplein of  een ‘app’ van een natuurouder. Van de 20 deelnemers hebben er 17 het certificaat ‘natuurouder’ behaald.

Voor 34 basisscholen zijn sinds 2015 natuurouders opgeleid. Daarvan staan 4 basisscholen ver buiten de regio ‘s-Hertogenbosch. Er zijn 10 basisscholen met twee of meer natuurouders waaronder Het Palet en het Bossche Broek (nu Zuiderster en het Stadshart) positief opvallen met respectievelijk 11 en 9 natuurouders.

Sinds 2015 zijn er 127 natuurouders opgeleid. Van hen hebben zich 20 formeel afgemeld (verhuizing, ziekte, baan). Van de overgebleven natuurouders hebben zich recent 50 expliciet aangemeld om actief te blijven voor basisscholen, de IVN jeugdnatuurgroep en het Bewaarde Land. Daarnaast hebben 8 natuurouders een andere bestemming gevonden met bijvoorbeeld het opzetten van natuureducatie in Berlicum, Utrecht en natuureducatie in kinderdagverblijven in ’s-Hertogenbosch.

Om de continuïteit in de activiteiten van natuurouders te bevorderen zijn twee terugkomdagen georganiseerd in januari en mei 2019 met in totaal 30 natuurouders uit de jaren 2015-2018. Zij zorgden voor een zeer geanimeerde en leerzame uitwisseling van ervaringen. Het poepproject (Fonkelsteen), de postenexcursie op Haanwijk (Bossche Broek) en de uitgebreide tuinvogeltellingsactiviteiten van het Palet smaakten naar meer.

Ter ondersteuning zijn pakketten Koolwitjes beschikbaar gesteld voor (nieuwe) natuurouders en aan hen gekoppelde basisscholen en aan basisscholen die natuurouders willen werven.

Als extra activiteit heeft de werkgroep 5 Pabo studenten begeleid in 3 bijeenkomsten in de maanden oktober-november-december. Zij hebben een natuur_ontdek pad gemaakt voor ‘hun basisschool’

En de werkgroep gaf ondersteuning bij de opzet van de natuuroudercursus door IVN Tilburg.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.