dscn0537 

Ligging:
Laan van Seldensate / Assendelftseweg – Middelrode. Het landgoed wordt in het noordoosten begrensd door de Aa.

Omvang:
 ca 10 ha.

Toegankelijkheid:

Vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Honden aan de lijn.

Eigenaar:

Landgoed Seldensate is eigendom van de gemeente Sint-Michielsgestel.

Beheer:
Gemeente Sint-Michielsgestel.

 

 

GeschiedenisFundamenten kasteel s
In de Middeleeuwen was Seldensate een luxe buitenverblijf voor welgestelde mensen. Rond 1440 werd er een statig herenhuis op het landgoed gebouwd, dat door de eeuwen heen vaak van eigenaar is gewisseld. De verschillende eigenaren bouwden een poortwachtershuis, een stalling, een brouwerij en een stenen duiventoren. In 1890 werd het herenhuis afgebroken, waarna men er een ander huis bouwde, dat in 1959 wegens bouwvalligheid werd gesloopt. Nu zijn er alleen nog resten van het voormalige huis over: de in 2015 gerestaureerde toegangspoort met duiventoren, de eveneens in 2015 geconsolideerde fundamenten en de gracht.

Tevens is er groot onderhoud gepleegd aan de gracht en de overige watergangen, de paden zijn opgeknapt en er zijn rhododendronstruiken geplant. Ook de ijskelder kreeg van buiten een opknapbeurt.
Klik hier voor meer over de geschiedenis van landgoed Seldensate.

Fauna
Op het landgoed zijn o.a. de volgende vogels waargenomen: boomklever, boomkruiper, wielewaal, ransuil, staartmees, grote bonte specht, sijs, koperwiek, kramsvogel, spreeuw, kauw, kuifeend, wintertaling. In de duiventoren is een nestkast voor de kerkuil geplaatst.

Wandelroute

Kijk voor een wandelroute over landgoed Seldensate op onze wandelpagina.

Links
waterschap Aa en Maas

Filmpje restauratie Seldensate gemeente Sint-Michielsgestel (2015)

 

 

seldensate na 1890Landgoed Seldensate is eigendom van de Gemeente Sint-Michielsgestel. In 1971 werd het zeer verwaarloosde park met ruïnes door koop overgenomen van de familie Laman Trip. De geschiedenis van Seldensate gaat ver terug in de tijd tot ergens in de veertiende eeuw. Met meer dan waarschijnlijkheid is het landgoed gesticht door een gefortuneerde stedeling uit ’s-Hertogenbosch, bedoeld als zomerbuitenhuis en als zodanig in gebruik gebleven.

 

Verval en herstel

In zijn soort is Seldensate vergelijkbaar met het huidige landgoed De Wamberg, ten noorden van Berlicum. Van de andere buitenhuizen langs de Aa is niets over gebleven. Archiefstukken tonen aan dat Seldensate bestond uit een hoofdgebouw, omringd door grachten met ophaalbrug en poortgebouwen, benevens parktuinen, boomgaard en kwekerijen, alsmede boerderijen met bouw en weiland, tezamen gelegen langs de rivier de Aa onder Middelrode en omgeven door moeras en draslanden. In omvang en uiterlijk is het eeuwenlang nauwelijks veranderd. Archiefspeurwerk heeft ook duidelijk gemaakt dat Seldensate zeer vaak van eigenaar gewisseld is en lang niet altijd werd bewoond. Aan onderhoud en herstel is geen geld besteed en er is altijd sprake geweest van stelselmatige achteruitgang. Slechts tijdens de laatste eeuwwisseling kende Seldensate een korte periode van bloei. Eigenaar bouwkundige Bosch liet het kasteel nagenoeg helemaal afbreken en gemoderniseerd wederopbouwen. Naast kasteel kregen ook het park, de tuinen en de overige gebouwen een grote opknapbeurt. Het heeft niet mogen baten. De genadeslag werd het landgoed toegebracht in 1935, toen de slingerende rivier de Aa werd genormaliseerd, om zo aan de voortdurende wateroverlast een einde te maken. Als gevolg van de grondwaterpeildaling zakte het kasteel langzaam maar zeker door zijn houten fundering. Het kasteel werd nbewoonbaar en het verval greep zeer snel om zich heen. Na de oorlog was er slechts een leeggeroofde ruïne overgebleven. Vanwege instortingsgevaar werden de gebouwen gesloopt of afgeschermd. Als in de jaren zeventig de Gemeente Berlicum (thans Sint-Michielsgestel) het landgoed aankoopt, is er alleen nog maar sprake van ‘vergane glorie’. Na de grote snoeibeurt van het parkbos en na restauratie van het poortgebouw in 1980 is het landgoed bestemd als wandelgebied en vluchtplaats voor plant en dier. In 2015 werd de toegangspoort en het duifhuis gerestaureerd en de ruïnes van de fundamenten van het kasteel geconsolideerd. 

Helaas is Seldensate omgeven door grote agrarische bedrijvigheid en ligt het vlakbij een drukke verkeersader, beide zijn voor behoud van cultuur en natuur niet bevorderlijk. 

Anderzijds wordt gewerkt aan het natuurherstel van het 'Dynamisch Beekdal' van de Aa. Voor meer informatiehierover klik hier.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.