Het bestuur van IVN afdeling 's-Hertogenbosch bestaat uit:

Voorzitter

Harry van Haren

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-51223720

 

Secretaris

John van de Werken

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-20003456

 

Penningmeester

Léon van Balkom

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

073-6146152

 

Bestuursleden

Jan de Koning

 

Nanny Neggers (ledenadministratie en begeleiding nieuwe leden)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ledenadministratie

Nanny Neggers (volwassenen) en Ton Kemp (jeugd)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vermeld s.v.p. in je e-mail je telefoonnummer als je teruggebeld wilt worden.

 

Bankrekeningnummer van de vereniging

NL49 INGB 0003 9584 84 ten name van

IVN afdeling 's-Hertogenbosch

 

Twee ooivevaars op nest 29 3 10 sHet bestuur wil graag een permanent onderkomen voor het IVN om de interne samenhang te versterken. In een gesprek met de gemeente heeft het IVN voorgesteld om huisvesting te realiseren als onderdeel van een Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, maar dat is niet gehonoreerd. De gemeente wil onderzoeken of IVN huisvesting in bestaande gemeentelijke gebouwen mogelijk is. In een discussie in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 april 2021 kwamen de volgende punten naar voren:
 Inwoners 's-Hertogenbosch vormen onze doelgroep; eigen huisvesting verbetert onze bereikbaarheid en zichtbaarheid voor hen.

ALV 20200923b SmallOp 23 september was er een ongewone Algemene Ledenvergadering met 8 bestuurders in de Brede Bossche School Nieuw Zuid en 14 leden van onze vereniging die de vergadering volgden via hun computer thuis. Ondanks die afstand, was het toch een goede vergadering met voldoende interactie tussen bestuur en leden. Een korte terugblik over het afgelopen jaar, de financiën van 2019, de begroting van 2020 en een vooruitblik naar 'IVN in 2025' waren de belangrijkste onderdelen van de vergadering. De leden stemden in met de genoemde zaken. En als laatste onderdeel werd de voorzittershamer overgedragen van Ferd Sauter naar Tjitske van Kampen en ging het secretariaat van Jan de Koning naar John van de Werken. Harry van Haren treedt op als 'externe' voorzitter in contacten met gemeente en andere organisaties. 

Meer weten? Lees de notulen hier

Vanaf de Algemene Ledenvergadering van 23 september 2020

bestaat het bestuur van IVN afdeling 's-Hertogenbosch uit:

 

Voorzitter intern

Tjitske van Kampen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voorzitter extern

Harry van Haren

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Secretaris

John van de Werken

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester

Léon van Balkom

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bestuursleden

Jan de Koning

 

Willem Konickx

 

Nanny Neggers (ledenadministratie en begeleiding nieuwe leden)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hanneke Valkenburg

 

Ledenadministratie

Nanny Neggers (volwassenen) en Ton Kemp (jeugd)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vermeld s.v.p. in je e-mail je telefoonnummer als je teruggebeld wilt worden.

 

Bankrekeningnummer van de vereniging

NL49 INGB 0003 9584 84 ten name van

IVN afdeling 's-Hertogenbosch

 

fotosbestuur 20190813b

Het IVN/VNW 's-Hertogenbosch kent een bestuursperiode van 3 jaar. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Vanaf de Algemene ledenvergadering van 19 maart 2019 bestaat het bestuur uit de volgende leden (v.l.n.r. met tussen haakjes de taken):

 • Léon van Balkom (penningmeester)
 • Willem Konickx
 • Nanny Neggers (ledenadministratie en begeleiding nieuwe leden) 
 • Jan de Koning (secretaris, behandelt in- en uitgaande post)
 • Ferd Sauter (voorzitter)
 • Harry van Haren

De taken van het bestuur staan in meer detail onder artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Voorlopig schema jubileumactiviteiten

Bestuur en mede-coordinator Pauline van der Vaart

Adviescommissie jubileum (Peter van Helden, Jeanne Maas, Ivonne Smit).

Compacte versie 2018-03-03; zie ook uitgebreide versie voor beter uitgewerkte plannen en  meer ideeën.

Klik op deze link als u wil helpen bij de organisatie van het jubileum 

De Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch e.o. bestaat in 2018 45 jaar en IVN afdeling 's-Hertogen­bosch e.o. bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit jubileum te vieren, heeft het bestuur, samen met een adviescommissie, een jubileumplan gemaakt en dit document is een compacte versie van dit plan.

's-Hertogenbosch, 2017-03-05

Voor het IVN/VNW ’s-Hertogenbosch en omstreken, hierna "de vereniging" genoemd, heeft het bestuur nagedacht over de toekomst en de richting waarin het zich wil bewegen.
Speerpunten voor de komende jaren:
1. Laten kennismaken van zoveel mogelijk mensen met de (nabije) natuur
2. Verbinden met andere organisaties en instellingen
3. Versterken van de interne samenhang
4. Nadruk op natuureducatie, -beleving en -bescherming (en dus minder op duurzaamheid)

Bestuurssamenstelling en -taken

Het IVN/VNW 's-Hertogenbosch kent een bestuursperiode van 3 jaar. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Vanaf de Algemene ledenvergadering van 7 maart 2016 bestaat het bestuur uit de volgende leden (met tussen haakjes de taken):

 • Rien van der Steen (voorzitter, externe zaken)
 • Ferd Sauter (voorzitter, interne zaken)
 • Léon van Balkom (penningmeester)
 • Jan de Koning (secretaris, behandelt in- en uitgaande post)
 • Cees van Zoelen (ledenadministratie en materialen)
 • José van Oers-Abbink (cursussen, diversen)

 De taken van het bestuur staan in meer detail onder artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de vereniging. Op dit moment zijn de interne en externe contacten verdeeld over twee voorzitters.

Alle IVN-VNW-leden zijn welkom om eens een bestuursvergadering bij te wonen. Kijk op de IVN-agenda, waar en wanneer de volgende bestuursvergadering is. Geïnteresseerd in de agenda van de vergadering of de notulen? Mail even naar secretaris@ivn-s-hertogenbosch. 

IVN bestuur


Bestuurssamenstelling en -taken


Het IVN/VNW 's-Hertogenbosch kent een bestuursperiode van 3 jaar. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Op dit moment (12-4-2014) bestaat het bestuur uit de volgende leden (met tussen haakjes de taken):

 • René Giebels (voorzitter, interne contacten en coördinatie werkgroepen)
 • Léon van Balkom (penningmeester)
 • Jan de Koning (secretaris, behandelt in- en uitgaande post)
 • Ferd Sauter (2e secretaris, notulen, nieuwsbrief)
 • Cees van Zoelen (ledenadministratie en materialen)
 • José van Oers-Abbink (cursussen, diversen)
 • Rien van der Steen (bestuurslid; externe contacten met gemeente e.d.)

 De taken van het bestuur staan in meer detail onder artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de vereniging. Op dit moment zijn de interne en externe contacten verdeeld over twee bestuursleden; de taken van de secretaris zijn verdeeld over twee personen en Cees van Zoelen is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de vereniging.

 

Nieuw_bestuur_DSC0024kl_s
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2012 is een nieuw bestuur van onze vereniging gekozen, met bekende en nieuwe gezichten. Zij zullen in de toekomst richting geven aan de organisatie en het beleid van IVN/VNW e.o. 's-Hertogenbosch.
Henk Vennix maakte deze fraaie statiefoto. V.l.n.r. Jan de Koning (secretaris.), Ferd Sauter, José van Oers-Abbink, René Giebels (voorzitter intern en coörd. werkgroepen), Cees van Zoelen, Rien van der Steen (voorzitter extern), Herman van Eijck (penningmeester). Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes!


Het IVN / VNW 's-Hertogenbosch is een vrijwilligersorganisatie.
Regelmatig zijn er vacatures voor actieve vrijwilligers.

De één helpt de vereniging door het maken van het verenigingsblad De Boschrietsangher, de ander door een activiteit te organiseren of aanspreekpunt te zijn voor een werkgroep. En wat doe jij?

Voor welke klussen zoeken we mensen?                               IVN 's-Hertogenbosch 2022-07-01

Dringend:twee bestuursleden en twee redacteuren (zie onder Communicatie).

Bestuurders, coördinatoren en regelaars

Het bestuur vergadert iedere 2e dinsdag van de maand. Daarnaast is er 2 x per jaar een coördinatorenoverleg en in het voor- en najaar een Algemene Ledenvergadering.
Mocht je interesse hebben voor een van deze vacatures, neem dan contact op met Harry van Haren, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-51223720.

Algemeen bestuurslid:
o Contact onderhouden met onze natuurgidsen en maatschappelijke organisaties (o.a. Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten)
o Overleg met onze cursuscoördinator over cursussen en opleidingen
o Onderhouden van contacten met regionale IVN-afdelingen en IVN Brabant en het bijwonen van de regio-overleggen (ongeveer 4 x per jaar)
 

Bestuurslid jeugd, jongeren en jongvolwassenen.
Het bestuur wil graag meer jeugdige leden aan zich binden en is op zoek naar iemand die deze uitdaging aan wil gaan. De voornaamste taken voor deze functie zijn:

o Contact leggen en onderhouden met jeugd, jongeren en jongvolwassenen
o Meedenken over IVN-brede projecten en festivals
o Projecten als voedselbossen, tiny forests en landschapsbeheer begeleiden.

 

Cursuscoördinator: alle zaken rond cursussen, cursusprogramma maken, overleggen met cursusteams en bestuur, initiatieven voor nieuwe cursussen. 

Voor de meeste cursussen zijn er al goed­lopen­de cursusteams en is weinig coördinatie nodig.

wisselend door het jaar, variërend tussen 1 en 5 uur per week. 

Coördinator paddenstoelenwerkgroep: belangstelling peilen voor heroprichten werkgroep

 

Hulp natuuroudercursus, regelen cursus, contacten met scholen

 

Jeugd, ouderen

Jeugdnatuurgidsen - ga je graag met kinderen op pad de natuur in, doe dan mee 10 x per jaar, zondagmorgen
Natuurouder - met de schoolklas in de buurt de natuur in aantal malen per jaar een dagdeel - door de week
Het Bewaarde Land - met schoolklassen van aangemelde scholen natuuractiviteiten Rosmalense zandverstuiving   aantal malen per jaar drie dagdelen - door de week
Natuur op Maat - speciale doelgroepen zoals mensen in verzorgingshuizen, mensen met een beperking  aantal malen per jaar een dagdeel

Ledenactiviteiten

Animator: organiseert bijeenkomsten van diverse aard, b.v. biodiversiteitsdag. Doel: de 'losse' onderdelen van de club vaker bij elkaar te krijgen

±2 x per jaar

Gastheer/-vrouw bijeenkomsten, b.v. biodiversiteitsdag

±2 x per jaar

Organisator IVN-kletsavonden (mensen en onderwerpen zoeken)

4 x per jaar

Gastheer/-vrouw IVN-kletsavonden

4 x per jaar

Gastheer/-vrouw IVN- Nieuwjaarsreceptie

1 x per jaar              

Publieksactiviteiten

Organiseren Dag van het Landschap Haanwijk; contactpersoon Brabants Landschap

1 x per jaar

Organiseren Dag van het Kanaalpark; contactpersoon stadsboerderij Eyghentijds

1 x per jaar

Organiseren slootjesdag; contactpersoon IVN-landelijk

1 x per jaar

Organiseren paddenstoelendag; contactpersoon IVN-landelijk

1 x per jaar

Medewerker info-kraam. Af en toe doen we mee aan een markt of open dag waar we met een kraam informatie geven over onze vereniging.

1 - 3 x per jaar, een paar uur (iedere hulp is welkom)

Communicatie

Redacteur nieuwsbrief

Vergaart natuuractiviteiten van IVN en andere natuurorganisaties rond Den Bosch in een maandelijkse nieuwsbrief. Overnemen van de artikelen op onze eigen website gaat al automatisch. 

12 x per jaar 2 dagdelen

Redacteur website

Schrijft korte artikelen over natuuractiviteiten van IVN en andere natuurorganisaties rond Den Bosch op website ivn-s-hertogenbosch.nl. O.a. excursieprogramma en aankondigingen cursussen. Technisch onderhoud van de website wordt door iemand anders gedaan.

±10 u per maand

Redacteur activiteitenprogramma in BRS

4 x per jaar 2 dagdelen

Folder en inlegvel met jaarprogramma

1 x per jaar

Gidsenopleiding 2022/2023 

Gidsenopleiding stuurgroep

 

Gidsenopleiding 1 à 2 mentoren

 

Gidsenopleiding gastheer/vrouw

 

Zaal- en materiaalbeheer

Contact, reserveren en sleutelbeheer Brede Bossche School Nieuw Zuid

±1 u p. week

Contact, reserveren en sleutelbeheer buitenlokaal Haanwijk

±1 u p. 4 weken

Uitlenen materiaal; bijhouden inventaris

±1 u p. 4 wekenWat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.