Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2024 is Jan de Koning afgetreden als bestuurslid. Jan heeft een lange staat van dienst bij IVN ’s-Hertogenbosch. In dezelfde vergadering benoemden de aanwezige leden twee nieuwe bestuursleden: Florence Khalil en Saskia Gorter. Onze secretaris heeft aangegeven dat hij geen tweede termijn ambieert. Dat betekent dat we binnen afzienbare termijn voor die positie een vacature hebben. Omdat we in de Algemene Ledenvergadering van 21 november 2024 graag een nieuwe secretaris willen voordragen, is de werving voor deze mooie en belangrijke rol binnen het bestuur inmiddels gestart, zie de vacature secretaris. Verder is er nog een vacature Algemeen Bestuurslid. Ook daarvoor zoeken we naar geschikte kandidaten. Personen die graag voor een van beide functies in aanmerking komen, kunnen contact opnemen met de voorzitter (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-51223720)

Het bestuur van IVN Natuureducatie afd. 's-Hertogenbosch bestaat per 18 april 2024 uit de volgende leden:

 • Harry van Haren Voorzitter
 • John van de Werken Secretaris
 • Bob de Groot Penningmeester
 • Nanny Neggers Ledenadministratie
 • Florence Khalil Algemeen bestuurslid
 • Saskia Gorter Algemeen bestuurslid
 • Vacature Algemeen bestuurslid

De taakverdeling binnen het bestuur vind je in deze bijlage.

Het bestuur van IVN Natuureducatie afd. 's-Hertogenbosch bestaat sinds de laatste algemene ledenvergadering (2023-04-20) uit de volgende leden:

 • Harry van Haren Voorzitter
 • John van de Werken Secretaris
 • Bob de Groot Penningmeester
 • Nanny Neggers Ledenadministratie
 • Jan de Koning Algemeen bestuurslid

Er is nog een vacature Algemeen bestuurslid met aandachtsgebieden jongeren en IVN-brede activiteiten,
Voedselbossen, tiny forests en landschapsbeheer.

Meer detail over wie welke taken heeft, vind je in deze bijlage

Vacatures vind je op onze Vacatures pagina

En hier een overzicht van de contactpersonen in het bestuur voor de werkgroepen.

 

Het bestuur van IVN Natuureducatie afd. 's-Hertogenbosch bestaat op dit moment (2022-12-27) uit de volgende leden:

 • Harry van Haren Voorzitter
 • John van de Werken Secretaris
 • Léon van Balkom Penningmeester
 • Nanny Neggers Ledenadministratie
 • Jan de Koning Algemeen bestuurslid
 • Gerard Kapteijns Algemeen bestuurslid

Er is nog een vacature Algemeen bestuurslid met aandachtsgebieden jongeren, IVN-brede activiteiten, Voedselbossen, tiny forests en landschapsbeheer.

Meer detail over wie welke taken heeft, vind je in deze bijlage

 

Het bestuur van IVN afdeling 's-Hertogenbosch bestaat uit:

Voorzitter

Harry van Haren

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-51223720

 

Secretaris

John van de Werken

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-20003456

 

Penningmeester

Léon van Balkom

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

073-6146152

 

Bestuursleden

Jan de Koning

 

Nanny Neggers (ledenadministratie en begeleiding nieuwe leden)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ledenadministratie

Nanny Neggers (volwassenen) en Ton Kemp (jeugd)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vermeld s.v.p. in je e-mail je telefoonnummer als je teruggebeld wilt worden.

 

Bankrekeningnummer van de vereniging

NL49 INGB 0003 9584 84 ten name van

IVN afdeling 's-Hertogenbosch

 

Twee ooivevaars op nest 29 3 10 sHet bestuur wil graag een permanent onderkomen voor het IVN om de interne samenhang te versterken. In een gesprek met de gemeente heeft het IVN voorgesteld om huisvesting te realiseren als onderdeel van een Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, maar dat is niet gehonoreerd. De gemeente wil onderzoeken of IVN huisvesting in bestaande gemeentelijke gebouwen mogelijk is. In een discussie in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 april 2021 kwamen de volgende punten naar voren:
 Inwoners 's-Hertogenbosch vormen onze doelgroep; eigen huisvesting verbetert onze bereikbaarheid en zichtbaarheid voor hen.

ALV 20200923b SmallOp 23 september was er een ongewone Algemene Ledenvergadering met 8 bestuurders in de Brede Bossche School Nieuw Zuid en 14 leden van onze vereniging die de vergadering volgden via hun computer thuis. Ondanks die afstand, was het toch een goede vergadering met voldoende interactie tussen bestuur en leden. Een korte terugblik over het afgelopen jaar, de financiën van 2019, de begroting van 2020 en een vooruitblik naar 'IVN in 2025' waren de belangrijkste onderdelen van de vergadering. De leden stemden in met de genoemde zaken. En als laatste onderdeel werd de voorzittershamer overgedragen van Ferd Sauter naar Tjitske van Kampen en ging het secretariaat van Jan de Koning naar John van de Werken. Harry van Haren treedt op als 'externe' voorzitter in contacten met gemeente en andere organisaties. 

Meer weten? Lees de notulen hier

Vanaf de Algemene Ledenvergadering van 23 september 2020

bestaat het bestuur van IVN afdeling 's-Hertogenbosch uit:

 

Voorzitter intern

Tjitske van Kampen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voorzitter extern

Harry van Haren

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Secretaris

John van de Werken

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester

Léon van Balkom

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bestuursleden

Jan de Koning

 

Willem Konickx

 

Nanny Neggers (ledenadministratie en begeleiding nieuwe leden)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hanneke Valkenburg

 

Ledenadministratie

Nanny Neggers (volwassenen) en Ton Kemp (jeugd)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vermeld s.v.p. in je e-mail je telefoonnummer als je teruggebeld wilt worden.

 

Bankrekeningnummer van de vereniging

NL49 INGB 0003 9584 84 ten name van

IVN afdeling 's-Hertogenbosch

 

fotosbestuur 20190813b

Het IVN/VNW 's-Hertogenbosch kent een bestuursperiode van 3 jaar. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Vanaf de Algemene ledenvergadering van 19 maart 2019 bestaat het bestuur uit de volgende leden (v.l.n.r. met tussen haakjes de taken):

 • Léon van Balkom (penningmeester)
 • Willem Konickx
 • Nanny Neggers (ledenadministratie en begeleiding nieuwe leden) 
 • Jan de Koning (secretaris, behandelt in- en uitgaande post)
 • Ferd Sauter (voorzitter)
 • Harry van Haren

De taken van het bestuur staan in meer detail onder artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Voorlopig schema jubileumactiviteiten

Bestuur en mede-coordinator Pauline van der Vaart

Adviescommissie jubileum (Peter van Helden, Jeanne Maas, Ivonne Smit).

Compacte versie 2018-03-03; zie ook uitgebreide versie voor beter uitgewerkte plannen en  meer ideeën.

Klik op deze link als u wil helpen bij de organisatie van het jubileum 

De Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch e.o. bestaat in 2018 45 jaar en IVN afdeling 's-Hertogen­bosch e.o. bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit jubileum te vieren, heeft het bestuur, samen met een adviescommissie, een jubileumplan gemaakt en dit document is een compacte versie van dit plan.

's-Hertogenbosch, 2017-03-05

Voor het IVN/VNW ’s-Hertogenbosch en omstreken, hierna "de vereniging" genoemd, heeft het bestuur nagedacht over de toekomst en de richting waarin het zich wil bewegen.
Speerpunten voor de komende jaren:
1. Laten kennismaken van zoveel mogelijk mensen met de (nabije) natuur
2. Verbinden met andere organisaties en instellingen
3. Versterken van de interne samenhang
4. Nadruk op natuureducatie, -beleving en -bescherming (en dus minder op duurzaamheid)

Bestuurssamenstelling en -taken

Het IVN/VNW 's-Hertogenbosch kent een bestuursperiode van 3 jaar. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Vanaf de Algemene ledenvergadering van 7 maart 2016 bestaat het bestuur uit de volgende leden (met tussen haakjes de taken):

 • Rien van der Steen (voorzitter, externe zaken)
 • Ferd Sauter (voorzitter, interne zaken)
 • Léon van Balkom (penningmeester)
 • Jan de Koning (secretaris, behandelt in- en uitgaande post)
 • Cees van Zoelen (ledenadministratie en materialen)
 • José van Oers-Abbink (cursussen, diversen)

 De taken van het bestuur staan in meer detail onder artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de vereniging. Op dit moment zijn de interne en externe contacten verdeeld over twee voorzitters.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.