Twee ooivevaars op nest 29 3 10 sHet bestuur wil graag een permanent onderkomen voor het IVN om de interne samenhang te versterken. In een gesprek met de gemeente heeft het IVN voorgesteld om huisvesting te realiseren als onderdeel van een Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, maar dat is niet gehonoreerd. De gemeente wil onderzoeken of IVN huisvesting in bestaande gemeentelijke gebouwen mogelijk is. In een discussie in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 april 2021 kwamen de volgende punten naar voren:
 Inwoners 's-Hertogenbosch vormen onze doelgroep; eigen huisvesting verbetert onze bereikbaarheid en zichtbaarheid voor hen.

Vanaf de Algemene Ledenvergadering van 23 september 2020

bestaat het bestuur van IVN afdeling 's-Hertogenbosch uit:

 

Voorzitter intern

Tjitske van Kampen

Van Beresteijnstraat 79

5213 GP ’s-Hertogenbosch

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-15125930

 

Voorzitter extern

Harry van Haren

Noorderweg 38

5231 PH ‘s-Hertogenbosch

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-51223720

 

Secretaris

John van de Werken

Van der Eygenweg 17

5231 PA ’s-Hertogenbosch

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-20003456

 

Penningmeester

Léon van Balkom

Achter de Drie Zwanen 10

5211 GR ’s-Hertogenbosch

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

073-6146152

 

Bestuursleden

Jan de Koning

Zesde Buitenpepers 178

5231 GH’s-Hertogenbosch

 

Willem Konickx

Zeeltborch 5

5247 VM Rosmalen

 

Nanny Neggers (ledenadministratie en begeleiding nieuwe leden)

Fleringen 163

5235 EV ’s-Hertogenbosch

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hanneke Valkenburg

Muntelplein 9

5212 NP ’s-Hertogenbosch

 

Ledenadministratie

Nanny Neggers (volwassenen) en Ton Kemp (jeugd)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vermeld s.v.p. in je e-mail je telefoonnummer als je teruggebeld wilt worden.

 

Bankrekeningnummer van de vereniging

NL49 INGB 0003 9584 84 ten name van

IVN afdeling 's-Hertogenbosch

 

fotosbestuur 20190813b

Het IVN/VNW 's-Hertogenbosch kent een bestuursperiode van 3 jaar. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Vanaf de Algemene ledenvergadering van 19 maart 2019 bestaat het bestuur uit de volgende leden (v.l.n.r. met tussen haakjes de taken):

 • Léon van Balkom (penningmeester)
 • Willem Konickx
 • Nanny Neggers (ledenadministratie en begeleiding nieuwe leden) 
 • Jan de Koning (secretaris, behandelt in- en uitgaande post)
 • Ferd Sauter (voorzitter)
 • Harry van Haren

De taken van het bestuur staan in meer detail onder artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Voorlopig schema jubileumactiviteiten

Bestuur en mede-coordinator Pauline van der Vaart

Adviescommissie jubileum (Peter van Helden, Jeanne Maas, Ivonne Smit).

Compacte versie 2018-03-03; zie ook uitgebreide versie voor beter uitgewerkte plannen en  meer ideeën.

Klik op deze link als u wil helpen bij de organisatie van het jubileum 

De Vogel- en Natuurwacht 's-Hertogenbosch e.o. bestaat in 2018 45 jaar en IVN afdeling 's-Hertogen­bosch e.o. bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit jubileum te vieren, heeft het bestuur, samen met een adviescommissie, een jubileumplan gemaakt en dit document is een compacte versie van dit plan.

's-Hertogenbosch, 2017-03-05

Voor het IVN/VNW ’s-Hertogenbosch en omstreken, hierna "de vereniging" genoemd, heeft het bestuur nagedacht over de toekomst en de richting waarin het zich wil bewegen.
Speerpunten voor de komende jaren:
1. Laten kennismaken van zoveel mogelijk mensen met de (nabije) natuur
2. Verbinden met andere organisaties en instellingen
3. Versterken van de interne samenhang
4. Nadruk op natuureducatie, -beleving en -bescherming (en dus minder op duurzaamheid)

Bestuurssamenstelling en -taken

Het IVN/VNW 's-Hertogenbosch kent een bestuursperiode van 3 jaar. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Vanaf de Algemene ledenvergadering van 7 maart 2016 bestaat het bestuur uit de volgende leden (met tussen haakjes de taken):

 • Rien van der Steen (voorzitter, externe zaken)
 • Ferd Sauter (voorzitter, interne zaken)
 • Léon van Balkom (penningmeester)
 • Jan de Koning (secretaris, behandelt in- en uitgaande post)
 • Cees van Zoelen (ledenadministratie en materialen)
 • José van Oers-Abbink (cursussen, diversen)

 De taken van het bestuur staan in meer detail onder artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de vereniging. Op dit moment zijn de interne en externe contacten verdeeld over twee voorzitters.

Alle IVN-VNW-leden zijn welkom om eens een bestuursvergadering bij te wonen. Kijk op de IVN-agenda, waar en wanneer de volgende bestuursvergadering is. Geïnteresseerd in de agenda van de vergadering of de notulen? Mail even naar secretaris@ivn-s-hertogenbosch. 

IVN bestuur


Bestuurssamenstelling en -taken


Het IVN/VNW 's-Hertogenbosch kent een bestuursperiode van 3 jaar. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Op dit moment (12-4-2014) bestaat het bestuur uit de volgende leden (met tussen haakjes de taken):

 • René Giebels (voorzitter, interne contacten en coördinatie werkgroepen)
 • Léon van Balkom (penningmeester)
 • Jan de Koning (secretaris, behandelt in- en uitgaande post)
 • Ferd Sauter (2e secretaris, notulen, nieuwsbrief)
 • Cees van Zoelen (ledenadministratie en materialen)
 • José van Oers-Abbink (cursussen, diversen)
 • Rien van der Steen (bestuurslid; externe contacten met gemeente e.d.)

 De taken van het bestuur staan in meer detail onder artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de vereniging. Op dit moment zijn de interne en externe contacten verdeeld over twee bestuursleden; de taken van de secretaris zijn verdeeld over twee personen en Cees van Zoelen is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de vereniging.

 

Nieuw_bestuur_DSC0024kl_s
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2012 is een nieuw bestuur van onze vereniging gekozen, met bekende en nieuwe gezichten. Zij zullen in de toekomst richting geven aan de organisatie en het beleid van IVN/VNW e.o. 's-Hertogenbosch.
Henk Vennix maakte deze fraaie statiefoto. V.l.n.r. Jan de Koning (secretaris.), Ferd Sauter, José van Oers-Abbink, René Giebels (voorzitter intern en coörd. werkgroepen), Cees van Zoelen, Rien van der Steen (voorzitter extern), Herman van Eijck (penningmeester). Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes!


Het IVN / VNW 's-Hertogenbosch is een vrijwilligersorganisatie.
Regelmatig zijn er vacatures voor actieve vrijwilligers.

De één helpt de vereniging door het maken van het verenigingsblad De Boschrietsangher, de ander door regelmatig in de stand te staan of persberichten te sturen. En wat doe jij?

Meld je aan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voor welke klussen zoeken we mensen?                               IVN 's-Hertogenbosch 2020-08-25

Coördinatoren en regelaars

1.       

Cursuscoördinator: alle zaken rond cursussen, cursusprogramma maken, overleggen met cursusteams en bestuur, initiatieven voor nieuwe cursussen.

wisselend door het jaar, variërend tussen 1 en 5 uur per week. Voor een aantal cursussen zijn er al goed­lopen­de cursusteams.

2.       

Coördinator(en) werkgroep Landschapsbeheer

vooral in najaar - winter

3.       

Coördinator paddenstoelenwerkgroep

belangstelling peilen voor heroprichten werkgroep

4.       

Hulp natuuroudercursus, regelen cursus, contacten met scholen

nog in te vullen

Ledenactiviteiten

5.       

Animator: organiseert bijeenkomsten van diverse aard, b.v. biodiversiteitsdag. Doel: de 'losse' onderdelen van de club vaker bij elkaar te krijgen

±2 x per jaar

6.       

Gastheer/-vrouw bijeenkomsten, b.v. biodiversiteitsdag

±2 x per jaar

7.       

Organisator IVN-kletsavonden (mensen en onderwerpen zoeken)

4 x per jaar

8.       

Gastheer/-vrouw IVN-kletsavonden

4 x per jaar

9.       

Gastheer/-vrouw IVN- Nieuwjaarsreceptie

1 x per jaar

10.    

Jeugdnatuurgidsen - ga je graag met kinderen op pad de natuur in, doe dan mee

10 x per jaar, zondagmorgen

Publieksactiviteiten

11.    

Organiseren Dag van het Landschap Haanwijk; contactpersoon Brabants Landschap

1 x per jaar

12.    

Organiseren Dag van het Kanaalpark; contactpersoon stadsboerderij Eyghentijds

1 x per jaar

13.    

Organiseren slootjesdag; contactpersoon IVN-landelijk

1 x per jaar

14.    

Organiseren paddenstoelendag; contactpersoon IVN-landelijk

1 x per jaar

15.    

Medewerker info-kraam. Af en toe doen we mee aan een markt of open dag waar we met een kraam informatie geven over onze vereniging.

1 - 3 x per jaar, een paar uur (iedere hulp is welkom)

Communicatie

16.    

Nieuwsbrief

10 x per jaar 2 dagdelen

17.    

Bijhouden website

±2 u p. week

18.    

Redacteur activiteitenprogramma in BRS

4 x per jaar 2 dagdelen

19.    

Folder en inlegvel met jaarprogramma

1 x per jaar

20.    

Coördinator communicatie: communicatiekanalen op elkaar afstemmen

wisselend

Gidsenopleiding 2021 - op dit moment onduidelijk of dat dit voorjaar van start gaat

21.    

Gidsenopleiding stuurgroep

 

22.    

Gidsenopleiding 1 à 2 mentoren

 

23.    

Gidsenopleiding gastheer/vrouw

 

Zaal- en materiaalbeheer

24.    

Contact, reserveren en sleutelbeheer Brede Bossche School Nieuw Zuid

±1 u p. week

25.    

Contact, reserveren en sleutelbeheer buitenlokaal Haanwijk

±1 u p. 4 weken

26.    

Uitlenen materiaal; bijhouden inventaris

±1 u p. 4 wekenWat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.