E-Sangher nieuwsbrief ontvangen?

De e-Sangher is onze maandelijkse nieuwsbrief met IVN natuur-activiteiten.

jaarboek2020Volg hier de link naar het Jaarboek 2020 met daarin de verslagen van de werkgroepen van IVN Natuureducatie afd. 's-Hertogenbosch. Uit het voorwoord: 

Via dit eerste - vooralsnog digitale - jaarboek van IVN ’s-Hertogenbosch,willen wij u deelgenoot maken van wat er in 2020 ondanks alles in onze vereniging gebeurde. U treft er de agenda en het samengevatte conceptverslagvan de enige Algemene Ledenvergadering in aan, evenals een beknopt jaarverslag van het bestuur. Vooral besteden we aandacht aan wat er in onze werkgroepen gebeurde. Met dank aan de coördinatoren voor hun verslagen, kunt u daar kennis van nemen. Er kwam zelfs een nieuwe virtuele werkgroep: Cirrus, die zich bezighoudt met wolken, weer en natuurkunde. Deze werkgroep communiceert via een Whatsappgroep.En we verkenden de mogelijkheid van het instellen van een nieuwe werkgroep voor Het Bewaarde Land. 

E-Sangher nieuwsbrief ontvangen?

De e-Sangher is onze maandelijkse nieuwsbrief met IVN natuur-activiteiten.