De werkgroep Lezingen organiseert lezingen over de natuur. De lezingen worden gehouden in de Brede Bossche School Nieuw Zuid.
Een overzicht van geplande lezingen vind je hier.

De werkgroep lezingen bestaat vanaf januari 2021 uit:

- Christine Maas
- Herman van Eijck
- Ad van Mil

Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De  toegang is gratis voor IVN-leden, van de overige bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage van 2,50 euro gevraagd. 

BeekdalIn januari werd een lezing over Klimaatverandering en herinrichting van beekdalen verzorgd door Jac Hendriks, lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap De Dommel.

Hij liet ons zien hoe de Brabantse beken de laatste tijd een grote gedaante-verandering hebben ondergaan. De kanalisering uit de vorige eeuw wordt ongedaan gemaakt door het weer aanbrengen van meanders. Ter verbetering van de leefomstandigheden voor planten en dieren zijn stuwen verwijderd of voorzien van vispassages, zijn beken versmald en weer slingerend aangelegd en zijn bomen geplant om te zorgen voor schaduw en koeler water. Tegelijkertijd wordt op de oevers het Brabants natuurnetwerk gerealiseerd door het omvormen van landbouwgronden naar natuur en worden verdroogde natte natuurgebieden hersteld door het verhogen van de grondwaterpeilen. Ook werd toegelicht welke veranderingen in de waterhuishouding nodig zijn i.v.m. de klimaatverandering en werden daarvan voorbeelden getoond. De lezing werd door 39 geïnteresseerden bijgewoond.

Rugstreeppad amplex f AvDiepenbeek IMG 3171ttrIn februari nam Annemarie van Diepenbeek de toehoorders mee in de wereld van kikkers, padden en salamanders.

Annemarie was als projectleider werkzaam voor RAVON. Zij is co-auteur van een aantal RAVON Veldgidsen. Alle in Nederland voorkomende soorten passeerden gedurende de avond de revue. Zij gaf daarbij informatie over uiterlijk, leefwijze, verspreiding en de paddentrek. Bij enkele soorten wordt ingegaan op de oorzaken van achteruitgang. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen door beschermende maatregelen, de sterk verbeterde waterkwaliteit, het aanleggen van nieuwe poelen en het renoveren van oude, verwaarloosde poelen. Ook in de directe leefomgeving van mensen is met kleine aanpassingen een geschikte leefomgeving voor veel soorten te maken. Tuinvijvers en voor de winterslaap een ‘rommelhoekje’ achter in de tuin kunnen wonderen verrichten. De avond werd goed bezocht, er waren 40 bezoekers.

We hadden nog meer lezingen georganiseerd in 2020 maar deze konden helaas door het coronavirus niet door gaan. We hopen in najaar 2021 weer lezingen te kunnen brengen.

We proberen het lezingenprogramma zo gevarieerd mogelijk te houden en gebruik te maken van de kennis binnen onze vereniging, dus met eigen sprekers.

Werkgroep Lezingen

Henk Vennix, Ad van Mil, Christine Maas