Cultuurland in de Gement

De Gement, dat is kort gezegd voor Gemeentens Weiden.

Het woord zegt het al: grond voor gemeenschappelijk gebruik
Boeren uit de omgeving pachtten daar in het verleden hun stukjes grond. En dat is eigenlijk nog zo. Er staan een paar boerderijen in de Gement met eigen grond, maar een groot deel van de akkers wordt gepacht door boeren die niet in de buurt wonen. Deze boeren zetten vooral maïs, omdat dat een arbeidsextensief gewas is. Makkelijk in gebruik dus, maar slecht voor de biodiversiteit.


Veranderingen in de Gement
De Gemeente Vught en Natuurmonumenten zijn nu bezig de Gement te verduurzamen.
Pachten worden afgekocht na verlopen van de pachttermijn, en bedrijven aan de noordzijde worden verplaatst naar de zuidzijde van de Gement.

De HoWaBo (plan voor hoogwaterberging in de Gement) versnelt het uitvoeren van deze voornemens, bijvoorbeeld als een bedrijf die werkzaamheden in de weg staat. De gebieden die vrij komen worden ingezet voor hoogwaterberging en vergroting van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Zo ontstaat er binnen afzienbare termijn een meer natuurlijke Gement met minder cultuurland.


Doel is meer natuur
Doel is om meer blauwgraslanden te verkrijgen door een voedselarm beheer. De bodem zal zich kunnen herstellen en er zullen insecten en planten terugkomen die door de monoculturen zijn verdwenen.


 

 

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.