Het seizoen begon vroeg dit jaar! In maart was het prachtig weer, waardoor veel planten al vroeg uitliepen. Veel vlinders verschenen ook vroeger dan normaal. De Dagpauwoog, Kleine vos, Citroenvlinder en Gehakkelde aurelia, die als volwassen vlinder overwinteren, werden door de zon gewekt. Ook pop-overwinteraars, zoals de verschillende witjes, vlogen al veel vroeger dan voorgaande jaren. Wij moeten dan maar weer hopen dat alles redelijk synchroon gaat: als de rupsjes uit de eitjes komen, moeten er waardplanten (voedselplanten voor de rupsen) beschikbaar zijn. Ook de vogels, die hun jongen voeden met rupsen, moeten hun eitjes op tijd gelegd hebben, anders komen ze voedsel voor hun jongen te kort.

 

Het gaat goed met het Karregat!

De enkele Waterlobelia, die in 2005 bloeide, was inderdaad de voorbode van een enorm aantal dat dit jaar in bloei kwam. Eind april waren de eerste bloeistengels al te zien, daarna ging het hard en stonden door het hele ondiepe natte gedeelte massaal bloeiende planten. Zelfs op 21 oktober heb ik nog een bloeiend plantje gezien. Ook het Oeverkruid heeft zich flink uitgebreid. Je moet er voor door de knieën, maar dan kon je ook de bloemetjes van het Oeverkruid ontdekken. De Moeraswolfsklauw heeft sporen gemaakt, de Kleine en de Ronde zonnedauw hebben zich volop laten zien, de Dophei breidt zich nog steeds uit, met andere woorden: het plaggen is hier een groot succes geworden.


De eindpresentatie bestaat uit een uitgebreide lezing over het gebeid ondersteund met voortreffelijke dia's. Onderstaand vindt u een beknopte samenvatting over de presentatie.
Na afloop van de presentatie kregen alle docenten en de cursisten een prachtig boekwerk over het gebied.

Eindpresentatie
Het eindwerkstuk werd gepresenteerd middels een diavoorstelling met 2 projectoren. Het was het resultaat van een jaar veldwerk in Het Karregat, een natuurgebiedje nabij Nuland. Elk van de 6 teamgenoten nam een deel voor zijn rekening. Harry heeft de geschiedenis uitgeplozen, Bert heeft de landschapslijn toegelicht, Evelien insecten en het duin, Tineke het ven en de libellen, Cor de onderbegroeiing. Tenslotte heeft Jos het contact met Het Brabants Landschap en het beheer van het gebied belicht.

Pagina 2 van 2

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2021 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.