Jaarverslag 2020 werkgroep Amfibieën

In kleine wisselende samenstellingen is de werkgroep in 2020 een aantal keren in de omgeving van Den Bosch op pad geweest.

Hierbij is o.a. bezoek gebracht aan:

  • De Oude Karreput op de Nulandse Heide
  • De muurhagedissen in Heeswijk-Dinther
  • De boomkikkers in de Mortelen
  • Een poel nabij de Bruistensingel in Den Bosch
  • De Stapsteen bij Maliskamp.

Bij deze bezoeken werd het aangetroffen waterleven geïnventariseerd (visjes, salamanders, kevers, padden en kikkers).

Vrouwtje KnoflookpadNulandse Heide

In februari heeft de amfibieënwerkgroep onder leiding van Henk Vennix en Hans de Wit een amfibieënscherm ingegraven rondom een grote poel op de Nulandse Heide. Aan beide zijden van het scherm zijn vangemmers ingegraven. Ook zijn de onderdoorgangen van het snelfietspad F59 door middel van schermen afgesloten. Ook hier zijn vangemmers geplaatst.

Dit alles nu eens niet om amfibieën te behoeden voor gevaar (verkeersslachtoffers) maar om onderzoek te doen naar de zeldzame Knoflookpad, die in het gebied geherintroduceerd is.

Vanaf half februari tot half mei zijn de emmers iedere dag gecontroleerd op amfibieën. Het ging vooral om de Knoflookpad, maar ook de bijvangst is vastgelegd. De Knoflookpadden werden gewogen, gemeten en op de foto gezet. Knoflookpadden zijn te herkennen aan het typische patroon op de rug (een vlekkenpatroon die een pijl vormt), dat is bij ieder individu uniek.Van de andere amfibieën werd alleen de soort en geslacht genoteerd.

In totaal werden er 129 knoflookpadden gevangen (iets minder dan in 2019). De ‘bijvangst’ was enorm. Maar liefst 7447 amfibieën hebben we uit de emmers gevist:

Alpenwatersalamander                           781                        

Kamsalamander                                     319

Kleine watersalamander                         950

Groene kikker complex                         1272

Bruine kikker                                         1923

Gewone pad                                         1363

Rugstreeppad                                        710

Knoflookpad                                          129

                                                          ---------- +

Totaal                                                  7447 exemplaren

                                                                                                  

MuurhagedisMuurhagedissen

Op 1 augustus organiseerden Henk Venninx en Herman van Eijck een excursie naar Heeswijk-Dinther, op zoek naar muurhagedissen. Het was prachtig weer en een succesvolle excursie.

                                                                                      

Boomkikker in braamstruikBoomkikkers

15 augustus organiseerde Herman van Eijck een boomkikkerexcursie naar de Mortelen. Ondanks het zonnige weer werden er slechts een twintigtal Boomkikkers gezien. Het aantal Boomkikkers viel wat tegen, omdat er in 2019 veel meer zijn gezien. Mogelijke oorzaak is dat de excursie, in tegenstelling tot 2019, buiten de voortplantingsperiode van april tot juli plaatsvond. Dan kunnen de kikkers enkele honderden meters van de poel af zitten. Deze kikker zit alleen tijdens de voorplanting in het water.                       

                

Ringslangen

19 augustus organiseerde Rien van Himbergen een excursie naar Velp, om ringslangen te spotten. Helaas hadden de ringslangen zich goed verstopt, zodat wij ondanks zoeken er geen één hebben gezien. Maar ja dat is de natuur, de ene keer heb je meer geluk dan de andere keer.

Monitoren poelen Stapsteen Maliskamp

Met een aantal leden van de werkgroep hebben we in de poelen van de Stapsteen gezocht naar amfibieën. Eerst op zicht en later met behulp van van schepnetten. De uitkomst was dat het niet goed gesteld is met deze waterbewoners. Een enkele Groene kikker en wat Kleine watersalamanders was het resultaat. Ook werden er redelijk wat Stekelbaarzen aangetroffen en die zijn niet best voor de amfibieënstand. Verder constateerden we dat alle poelen te diep zijn aangelegd. Dit heeft als resultaat dat het water moeilijk zal opwarmen. Een oplossing zou het verondiepen van de poelen kunnen zijn.

Herman van Eijck en Henk de WitDeel deze inhoud via jouw social media dmv deze buttons:


Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2021 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.