alt

Sfeerimpressie: Het is een zondagmorgen eind november, een groep actieve mensen is bezig wilgen te knotten, onder een koude maar zonovergoten mooie natuurlijke omgeving.

De werkgroep Landschapsbeheer werkt actief aan het behoud van de natuur in samenspraak met o.a. Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Brabant Water, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Den Bosch.. De werkzaamheden zijn onder meer wilgen knotten in de Moerputten ('s-Hertogenbosch-West), houtwallen onderhouden  ('s-Hertogenbosch en omstreken), de oeverzwaluwwand bij het Engelermeer (Den Bosch West) broedklaar maken en het bestijden van de invasieve exoot Amerikaanse vogelkers. De meeste werkzaamheden vinden plaats in de weekenden (op zaterdag- of zondagmorgen) van september t/m maart.Tijdsindicatie: start 10.00 uur, einde 13.00 uur.
Er wordt met diverse gereedschappen gewerkt, met name met verschillende zagen, takkenscharen en schoppen, die door de vereniging ter beschikking worden gesteld. Rekening houdend met de rust in de natuurlijke omgeving worden zo weinig mogelijk machines gebruikt.

Vandaag 18 september is de IVN landschapsbeheer werkgroep bezig met onderhoud in het gebied “Mariaburgbos”.
Deze groep van vrijwilligers, veelal herkenbaar aan hun geel/groene kledingstukken, is meerdere keren per jaar in dit gebied actief voor onderhoud.

In dit gebied zijn, in het kader van het verhogen van de bio-diversiteit, vele nieuwe en verschillende soorten boompjes geplant. Er is echter één boomsoort die veel sneller groeit dan deze nieuwe aanplant en zelfs ook deze aanplant in hun voortbestaan bedreigt. Het betreft hier de Amerikaanse vogelkers. Deze soort in niet inheems en daarnaast ook invasief en wordt ook, zeer toepasselijk, “bospest” genoemd.

Deze boomsoort werd in 1700 voor het eerst als sierstruik geplant. Later werd het geplant voor houtproductie, echter het hout was niet van goede kwaliteit. Zo rond 1920-1950 werd deze boom geplant in naaldbossen om, door de snelle groei, de naaldbomen de hoogte in te laten groeien voor productiehout.

Inmiddels is deze boom als “invasieve excoot” geclassificeerd en werkt oa IVN landschapsbeheer aan het verwijderen van deze boom en het voorkomen van verspreiding.

Dit wordt gedaan door:

  • jonge zaailingen te verwijderen. Deze kunnen makkelijk uit de grond worden getrokken
  • Boomjes die nog niet zaad kunnen vormen moeten worden uitgegraven of worden uitgetrokken met een stronkentrekker
  • Grotere bomen die zaad kunnen vormen worden vaak gekapt of geringd. Ringen houdt in dat de sapstroom wordt verstoord en de boom afsterft. Daarvoor met men wel een aantal jaren deze stronken blijven snoeien totdat de boom uiteindelijk het niet meer redt.
  • Hele grote bomen zullen met zwaar materieel moeten worden verwijderd.

Het zaad van de bomen blijft echter lang kiemkrachtig, dus als een stuk bos is ontdaan van deze boom, kan er licht op de grond komen en komen de zaadjes van jaren geleden op.

U kunt de boom herkennen door een stukje bast te beschadigen met een stukje metaal of met de nagel. Indien u  een lichte geur van amandelen of bitterkoekjes ruikt is dit een teken dat u een vogelkers heeft gevonden.

2020 Knotters in actieHet werkseizoen van IVN Landschapbeheer loopt van augustus 2019 tot maart 2020. Dit verslag gaat dus over die periode. Dit houdt in dat we in het broedseinzoen en zomervakantiemaanden nauwelijks actief zijn. In maart 2020 brak de Corona-pandemie uit. Daardoor konden de NLdoet-dag 2020 in de Rosmalense zandverstuiving en het jaarlijks onderhoud aan de oeverzwaluwwand in het Engelermeer niet doorgaan. Dit verslag bestrijkt dus de periode vóór Covid-19.

We begonnen het seizoen in september met twee werkochtenden in het Karregat waar we de noordoever van het ven flink onderhanden hebben genomen: berken en wilgen zijn gekapt en uitgegraven en de gewenste struiken Sporkenhout gesnoeid In oktober, tijdens weer twee werkochtenden, hebben we onze continue strijd met de invasieve exoot Amerikaanse vogelkers voortgezet in het Mariaburgbos en vervolgens nog een keer op de Nulandse heide.

De meest populaire werkdagen zijn het wilgen knotten in de Moerputten. De start vond plaats op de nationale Natuurwerkdag 2019 begin november. Daar hebben maar liefst 40 volwassenen en zes kinderen aan deelgenomen. In december was er ook weer de traditionele werkmorgen met de Jeugdnatuurgroep; behalve wilgen knotten, is het vlechten van een muurtje met wilgentenen altijd favoriet. In januari 2020 zijn we nog twee keer in de Moerputten aan het werk geweest.

Begin februari stond het Natuurnetwerk Groote Wetering op het programma, maar dat moest vanwege een vliegende storm (code oranje) een paar weken verschoven worden.

En toen kwam de Corona-pandemie. De in maart 2020 geplande NLDoet dag op de Rosmalense zandverstuiving en het jaarlijks onderhoud van de oeverzwaluwwand konden niet doorgaan.

Wat betreft het seizoen 2021-2022 toch alvast een korte duiding. Door het werken in kleine groepjes (vooraf aanmelden is verplicht) en de werkzaamheden over méérdere dagen te verdelen, konden veel van de oorspronkelijk geplande activiteiten in 2020-2021 doorgaan. Hierbij is de Corona Werkinstructie van het Brabants Landschap als leidraad gebruikt. Daardoor konden met wat inventiviteit de smeekbeden “Kunnen we alsjeblieft niet lekker buiten in de natuur aan de slag” gehonoreerd worden.

We gaan verder met proberen buurtbewoners te betrekken bij het onderhoud van de natuur in hun directe leefomgeving.

Cor Haest

Put sNoord-Brabant heeft in totaal 600 vennen binnen haar grondgebied en is daarmee een echte vennenprovincie. Die vennen vervullen een zeer belangrijke functie in de natuur als leefgebied voor veel planten- en diersoorten. Bovendien zijn ze prachtig om te zien, zowel in de zomer als in de winter. Maar het gaat slecht met de vennen. Zij worden bedreigd door de zogenaamde 3 V’s: verdroging, verzuring en vermesting, waardoor de biodiversiteit in de vennen vermindert en de gezondheid van de bodems verslechtert. Daarom heeft de provincie in 2019 € 2.000.00,- budget beschikbaar gesteld om het tij te keren. In dit artikel wordt het Karregat, ook wel nieuwe Karreput genoemd, als voorbeeld van het herstel van een ven beschreven.

Betrokkenheid IVN

IVN ’s-Hertogenbosch heeft het natuurgebied Karregat rond de eeuwwisseling ‘geadopteerd’ als onderzoeksgebied (monitoren van flora en fauna) en kleinschalig landschapsbeheer. Door die grote betrokkenheid is er regelmatig contact tussen IVN en Brabants Landschap, dat eigenaar is van het gebied. Zo werd IVN Landschapbeheer al in 2020 geïnformeerd over het plan om het ven in het Karregat grondig te gaan herstellen en konden wij de uitvoering daarvan in het najaar 2021 op de voet volgen.

Natuurgebied Karregat

Het Karregat, inclusief rond het jaar 2000 nieuwe ingerichte deel (compensatie voor de verbreding van de A59), is met een totale oppervlakte van ongeveer 30 ha (60 voetbalvelden) een relatief klein natuurgebied. Het bestaat uit de volgende biotopen: bos, eikenhakhoutwallen, heide, stuifduin, zeer schraal grasland en een ven. Het nieuwe deel (voormalige landbouwgrond) omvat grasland dat ten dele omzoomd wordt door een aangeplante strook zogenaamd bos- en haagplantsoen met o.a. meidoorn, sleedoorn, wilde roos, wilde appel, veldesdoorn, hazelaar en brem. Verder zijn er voor de bijna uitgestorven en dus bedreigde knoflookpad twee amfibieënpoelen gegraven. Door deze grote biodiversiteit is het Karregat een waar natuurpareltje.

landschapsbeheer mariaburgbos 20200929 b300De IVN-werkgroep Landschapbeheer kan, in weerwil van Corona, toch nog positief functioneren.

Op dinsdag 29 september zijn 13 werknemers van Software bedrijf Ivanti naar het Mariaburgbos gekomen. Die hebben o.l.v. 3 IVN-ers van 9.00 tot 15.00 uur op een veilige, en dus verantwoorde wijze, lekker in de buitenlucht gewerkt aan het mooier maken van de natuur. Zie de website van mooi zo, goed zo voor een uitgebreid verslag. 

Cor Haest

Koningsdag26042017pkLCorHaestmetMiekeenRomboutsWe feliciteren IVN-lid Cor Haest met zijn koninklijke onderscheiding, die hem 26 april werd toegekend voor zijn jarenlange inzet, voor o.a. het IVN. Cor is actief bij de IVN-werkgroep communicatie en werkt aan de website en aan Den Boschrietsangher en verzorgde jarenlang alle persberichten. Hij is ook actief als natuurgids en weet mensen te boeien met zijn natuurverhalen. Maar bovendien is hij altijd in de weer met het beheren van het landschap.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's beleving en educatie.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.