Zoals gebruikelijk heeft de Jeugdnatuurgroep elke maand een activiteit op het programma staan. Maar helaas is dat dit jaar anders gelopen. Alleen in januari is iets van de plannen terecht gekomen; de activiteit van februari is door storm afgeblazen en die van maart is verregend. Daarna kwam de pandemie met alle beperkingen.

Dankzij goede relaties met Scouting Rosmalen hebben we in januari hun clubhuis weer mogen gebruiken voor het timmeren van nestkastjes en een workshop striptekenen door striptekenaar en jeugdbegeleider Bart van der Kraan. Er deden ongeveer 30 kinderen mee, iets minder dan het totaal aantal leden van de werkgroep. De werkgroep telt vijf begeleiders.

Helaas is het aantal jeugdleden dit jaar niet groter geworden, maar kleiner. Daar zal corona debet aan zijn geweest.

De jeugdnatuurgroep werkt mee met Sjorsactief, een initiatief dat beoogt kinderen uit de gemeente kennis te laten maken met het brede scala van lokale jeugdclubs. Kinderen kunnen zich via Sjorsactief aanmelden voor een activiteit. De belangstelling is meestal groot.

René Giebels

De Jeugdnatuurgroep is voor jeugdleden van IVN Natuureducatie afdeling 's-Hertogenbosch.
Alle kinderen vanaf 7 jaar die het fijn vinden om in de natuur te zijn en er graag meer van willen weten kunnen er lid van worden.

2015.04.06 Waterbeestjes scheppen

IVN-leden die mee willen helpen bij het organiseren van excursies en het leuk vinden om met kinderen de natuur in te gaan, kunnen zich melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor een overzicht van de activiteiten van de Jeugdnatuurgroep, klik hier.

   

alt

Sfeerimpressie: Het is een zondagmorgen eind november, een groep actieve mensen is bezig wilgen te knotten, onder een koude maar zonovergoten mooie natuurlijke omgeving.

De werkgroep Landschapsbeheer werkt actief aan het behoud van de natuur in samenspraak met o.a. Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Brabant Water, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Den Bosch.. De werkzaamheden zijn onder meer wilgen knotten in de Moerputten ('s-Hertogenbosch-West), houtwallen onderhouden  ('s-Hertogenbosch en omstreken), de oeverzwaluwwand bij het Engelermeer (Den Bosch West) broedklaar maken en het bestijden van de invasieve exoot Amerikaanse vogelkers. De meeste werkzaamheden vinden plaats in de weekenden (op zaterdag- of zondagmorgen) van september t/m maart.Tijdsindicatie: start 10.00 uur, einde 13.00 uur.
Er wordt met diverse gereedschappen gewerkt, met name met verschillende zagen, takkenscharen en schoppen, die door de vereniging ter beschikking worden gesteld. Rekening houdend met de rust in de natuurlijke omgeving worden zo weinig mogelijk machines gebruikt.

2020 Knotters in actieHet werkseizoen van IVN Landschapbeheer loopt van augustus 2019 tot maart 2020. Dit verslag gaat dus over die periode. Dit houdt in dat we in het broedseinzoen en zomervakantiemaanden nauwelijks actief zijn. In maart 2020 brak de Corona-pandemie uit. Daardoor konden de NLdoet-dag 2020 in de Rosmalense zandverstuiving en het jaarlijks onderhoud aan de oeverzwaluwwand in het Engelermeer niet doorgaan. Dit verslag bestrijkt dus de periode vóór Covid-19.

We begonnen het seizoen in september met twee werkochtenden in het Karregat waar we de noordoever van het ven flink onderhanden hebben genomen: berken en wilgen zijn gekapt en uitgegraven en de gewenste struiken Sporkenhout gesnoeid In oktober, tijdens weer twee werkochtenden, hebben we onze continue strijd met de invasieve exoot Amerikaanse vogelkers voortgezet in het Mariaburgbos en vervolgens nog een keer op de Nulandse heide.

De meest populaire werkdagen zijn het wilgen knotten in de Moerputten. De start vond plaats op de nationale Natuurwerkdag 2019 begin november. Daar hebben maar liefst 40 volwassenen en zes kinderen aan deelgenomen. In december was er ook weer de traditionele werkmorgen met de Jeugdnatuurgroep; behalve wilgen knotten, is het vlechten van een muurtje met wilgentenen altijd favoriet. In januari 2020 zijn we nog twee keer in de Moerputten aan het werk geweest.

Begin februari stond het Natuurnetwerk Groote Wetering op het programma, maar dat moest vanwege een vliegende storm (code oranje) een paar weken verschoven worden.

En toen kwam de Corona-pandemie. De in maart 2020 geplande NLDoet dag op de Rosmalense zandverstuiving en het jaarlijks onderhoud van de oeverzwaluwwand konden niet doorgaan.

Wat betreft het seizoen 2021-2022 toch alvast een korte duiding. Door het werken in kleine groepjes (vooraf aanmelden is verplicht) en de werkzaamheden over méérdere dagen te verdelen, konden veel van de oorspronkelijk geplande activiteiten in 2020-2021 doorgaan. Hierbij is de Corona Werkinstructie van het Brabants Landschap als leidraad gebruikt. Daardoor konden met wat inventiviteit de smeekbeden “Kunnen we alsjeblieft niet lekker buiten in de natuur aan de slag” gehonoreerd worden.

We gaan verder met proberen buurtbewoners te betrekken bij het onderhoud van de natuur in hun directe leefomgeving.

Cor Haest

BeekdalIn januari werd een lezing over Klimaatverandering en herinrichting van beekdalen verzorgd door Jac Hendriks, lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap De Dommel.

Hij liet ons zien hoe de Brabantse beken de laatste tijd een grote gedaante-verandering hebben ondergaan. De kanalisering uit de vorige eeuw wordt ongedaan gemaakt door het weer aanbrengen van meanders. Ter verbetering van de leefomstandigheden voor planten en dieren zijn stuwen verwijderd of voorzien van vispassages, zijn beken versmald en weer slingerend aangelegd en zijn bomen geplant om te zorgen voor schaduw en koeler water. Tegelijkertijd wordt op de oevers het Brabants natuurnetwerk gerealiseerd door het omvormen van landbouwgronden naar natuur en worden verdroogde natte natuurgebieden hersteld door het verhogen van de grondwaterpeilen. Ook werd toegelicht welke veranderingen in de waterhuishouding nodig zijn i.v.m. de klimaatverandering en werden daarvan voorbeelden getoond. De lezing werd door 39 geïnteresseerden bijgewoond.

Rugstreeppad amplex f AvDiepenbeek IMG 3171ttrIn februari nam Annemarie van Diepenbeek de toehoorders mee in de wereld van kikkers, padden en salamanders.

Annemarie was als projectleider werkzaam voor RAVON. Zij is co-auteur van een aantal RAVON Veldgidsen. Alle in Nederland voorkomende soorten passeerden gedurende de avond de revue. Zij gaf daarbij informatie over uiterlijk, leefwijze, verspreiding en de paddentrek. Bij enkele soorten wordt ingegaan op de oorzaken van achteruitgang. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen door beschermende maatregelen, de sterk verbeterde waterkwaliteit, het aanleggen van nieuwe poelen en het renoveren van oude, verwaarloosde poelen. Ook in de directe leefomgeving van mensen is met kleine aanpassingen een geschikte leefomgeving voor veel soorten te maken. Tuinvijvers en voor de winterslaap een ‘rommelhoekje’ achter in de tuin kunnen wonderen verrichten. De avond werd goed bezocht, er waren 40 bezoekers.

We hadden nog meer lezingen georganiseerd in 2020 maar deze konden helaas door het coronavirus niet door gaan. We hopen in najaar 2021 weer lezingen te kunnen brengen.

We proberen het lezingenprogramma zo gevarieerd mogelijk te houden en gebruik te maken van de kennis binnen onze vereniging, dus met eigen sprekers.

Werkgroep Lezingen

Henk Vennix, Ad van Mil, Christine Maas

De werkgroep Lezingen organiseert lezingen over de natuur. De lezingen worden gehouden in de Brede Bossche School Nieuw Zuid.
Een overzicht van geplande lezingen vind je hier.

De werkgroep lezingen bestaat vanaf januari 2021 uit:

- Christine Maas
- Herman van Eijck
- Ad van Mil

Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De  toegang is gratis voor IVN-leden, van de overige bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage van 2,50 euro gevraagd. 
In verband met de coronamaatregelen worden momenteel geen lezingen voor groepen in een zaal georganiseerd.
Houd de IVN-website in de gaten voor nieuwe initiatieven.

Wat is/doet het IVN?

IVN 's-Hertogenbosch
IVN 's-Hertogenbosch is een vereniging met als doel natuur- en milieu-educatie.

Actieve vrijwilligers
IVN 's-Hertogenbosch bestaat uit actieve vrijwilligers. Onze vereniging kent zowel volwassen leden als jeugdleden.

Wat staan we voor?
Wij willen iedereen stimuleren de natuur te ontdekken rond de thema's educatie en bescherming.

 

button lid worden button lid worden
button lid worden button lid worden button natuurbeleving voor bijzondere groepen

Facebook logo 150   facebookbutton

 

   

Contact met IVN 's-Hertogenbosch e.o.

© 2021 IVN - VNW 's-Hertogenbosch e.o.